Nulák – adaptační kurz


Navzdory coronavirovým opatřením a nepřízni počasí jsme na konci srpna opět vyrazili s našimi nováčky na třídenní Nulák do rekreačního zařízení poblíž Žihle. Účelem pobytu není jen seznámení se s novými spolužáky, ještě než první školní den usednou do lavic, ale hlavně utvoření nového kolektivu, ve kterém každý hraje důležitou roli a ve kterém není místo pro šikanu.

Čti dále…


Dne 3.prosince 2019 jsme se s vybranými studenty SPŠE a s kolegyní Mgr. Koptíkovou zúčastnili exkurze do bavorského města Regensburg s CK JH Travel.

Čti dále…

Juniorfest


Juniorfest  je filmový festival pro děti a mládež, který se v Plzeňském kraji koná pravidelně od roku 2008. Letošní 12. ročník nabízel řadu filmových projekcí animovaných, hraných či dokumentárních. Součástí mezinárodního filmového festivalu jsou doprovodné akce formou workshopů a kreativních dílen. Žáci 1. ročníků se zúčastnili promítání v DEPU2015 ve dvou dnech.

Čti dále…

Generál Petr Pavel na VOŠ a SPŠE


V rámci doprovodného programu Juniorfestu (Filmový festival mládeže) na naši školu zavítal generál Petr Pavel. Naši žáci měli v rámci besedy, kterou moderovala koordinátorka doprovodných akcí Juniorfestu p. Helena Ježková, možnost klást panu generálovi otázky.

Čti dále…

Exkurze do iQLANDIA v Liberci


Ve středu 16.10. 2019 a středu 23.10. 2019 v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji se sto žáků naší školy a sto žáků spolupracujících základních škol vydalo vždy dvěma autobusy do Liberce. První středu jsme měli rezervovanou show Sci-fiction, druhou středu show Na vlnách zvuku.

Čti dále…

Závěrečná část projektu „Národní výročí“ ve sjednocené Evropě aneb 100 let vzniku České republiky a 100 let vyhlášení Svobodného státu Bavorsko


Ve dnech 12.-13.10.2019 byla realizována druhá část a evaluace projektu.

Během 2 dnů skupina žáků SPŠE Plzeň navštívila druhé největší bavorské město Norimberk, které stálo po celou dobu své existence ve středu evropského dění. Norimberk byl městem, ve kterém žili a tvořili významní umělci a politici, jako byl například Karel IV., Václav IV. a jiní. Konaly se zde však také nacistické sjezdy, hromadné vyvražďování i procesy, ve kterých se bilancovaly zločiny druhé světové války.

Čti dále…

Seminář „Rozhoduj o Evropě“


Ve středu 23. října 2019 se osm žáků z 1. a 2. ročníku v rámci předmětu CSD zúčastnilo semináře „Rozhoduj o Evropě“, který se konal v budově Krajského úřadu v Plzni. Akce trvala celý den, přičemž byla rozdělena na dvě části. Žáci z různých škol a ročníků se vžili do role politiků. Nejdříve mezi sebou diskutovali jednotliví zástupci zemí a poté probíhala debata simulované Evropské rady a Evropského parlamentu. Odpolední část byla věnována besedě s politiky.

Čti dále…

Filmový festival Fáze


Filmový festival má na naší škole již svoji tradici. Žáci elektro tříd 2. a 3. ročníků na něm představili své dokumenty, které vznikaly na akci Fáze. Třídy s nejlepším dokumentem dostaly od odborné poroty filmovou klapku.

Čti dále…