Úřední deska


Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Koterovská 828/85
326 00 Plzeň

tel: +420 377 418 111
fax: +420 377 418 222
E-mail: spse@spseplzen.cz
IČO: 49774301, DIČ: CZ 49774301
ID dat. sch.: 3a4ipn2
číslo účtu: 400609464/0600

 

Název organizace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85
Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň
Právní forma: Příspěvková organizace
Zřizovatel Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00   Plzeň
IČ: 49774301
DIČ: CZ49774301
Bankovní spojení GE Money Bank 400609464/0600
E-mail: spse@spseplzen.cz, vos@spseplzen.cz
Telefon: 377418111
Fax: 377418222
www stránky www.spseplzen.cz
Organizační struktura: Vyšší odborná škola
Střední průmyslová škola elektrotechnická
Domov mládeže
Školní jídelna
Ředitel školy: Ing. Naděžda Mauleová, MBA
Zástupci ředitele: Mgr. Jan Syřínek
Mgr. Jana Müllerová
Mgr. Pavla Procházková
Výchovní poradci: PaedDr. Jana Levá
Mgr. Alena Veselá
Pracovnice sekretariátu: Václava Flaišhanzová
Mgr. Renata Jenšíková
– přijímají podněty a oznámení
– poskytují informace a zajišťují další formy komunikace s osobami
Elektronická adresa sekretariátu: www.spseplzen.cz
spse@spseplzen.cz
Datová schránka 3a4ipn2
Úřední hodiny: Pondělí – čtvrtek       7,15 – 12,00 hod
Pátek                          není úřední den
Vydané předpisy školy: Přehled nejdůležitějších předpisů
Výroční zprávy školy školy: Výroční zprávy školy
Seznam úhrad: Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (podle nařízení vlády č. 173/2006 Sb.)
Náklady na pořízení kopií (1 stránka) 1,– Kč
Náklady na opatření technických nosičů dat:    6,– Kč
Náklady na odeslání informací žadateli: dle sazeb České pošty
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:  40,- Kč za každou započatou půlhodinu práce

Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy

 • zák. č. 561/2004 Sb.
 • zák. č. 563/2004 Sb.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy, lhůty a postup

 • zák. č. 500/2004 Sb.
 • zák. č. 561/2004 Sb.

Vyřizování stížností, oznámení a podnětů

 • zák. č. 500/2004Sb.

Vyřizování žádostí o poskytnutí informace

 • zák. č. 106/1999 Sb.
 • Pokyn č. j. 31 479/99-14 MŠMT (Věstník  MŠMT 12/1999)

Činnost školy a ředitele školy

 • zák. č. 561/2004 Sb.
 • zák. č. 562/2004 Sb.
 • zák. č. 563/2004 Sb.
 • vyhl. č. 13/2005 Sb
 • zák. č. 73/2005 Sb.
 • nařízení vlády č. 75/2005 Sb.
 • nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
 • zák. č. 262/2006 Sb.
 • nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
 • vyhl. č. 47/2005 Sb.
 • vyhl. č. 671/2004 Sb.
 • zák. č. 500/2004 Sb.
 • vyhl. č. 15/2005 Sb.
 • vyhl. č. 64/2005 Sb.
 • vyhl. č. 317/2005 Sb.
 • vyhl. č. 364/2005 Sb.
 • vyhl. č. 263/2007 Sb.

Uvedené předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách u pracovnic sekretariátu školy.

Návrh rozpočtu školy na rok 2018

Údaje v tisících Kč

Číslo položky Název položky Rozpočet 2018 Rozpočtový výhled 2019 Rozpočtový výhled 2020
A. Náklady celkem 122 961,4 142 032,0 165 460,0
A.I. Náklady z činnosti 122 961,4 142 032,0 165 460,0
A.II. Finanční náklady 0,0 0,0 0,0
A.III. Náklady na transféry 0,0 0,0 0,0
A.V. Daň z příjmů 0,0 0,0 0,0
B. Výnosy celkem 122 961,4 142 032,0 165 460,0
B.I. Výnosy z činnosti 16 605,0 16 120,0 15 850,0
B.II. Finanční výnosy 15,0 12,0 10,0
B.IV. Výnosy z transférů 106 341,4 125 900,0 149 600,0
B.IV.2.a Příspěvek na činnost zřizovatele 13 629,0 14 200,0 14 500,0
C. Výsledek hospodaření 0,0 0,0 0,0
C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním 0,0 0,0 0,0
C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního odbobí 0,0 0,0 0,0

Výsledky 3. kola přijímacího řízení na VOŠ

Výsledky 3. kola přijímacího řízení na VOŠ