Prohlášení o přístupnosti


Prohlášení přístupnosti

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek  a mobilní aplikace v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky: https://www.spseplzen.cz, https://vos.spseplzen.cz, mobilní aplikace verze 1.0 (2018)

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou plně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1., s výjimkami uvedenými níže.

Pojmem „webové stránky“ a „mobilní aplikace“ se v tomto prohlášení rozumí pouze ty části webu školy a mobilní aplikace, pro které je škola povinným subjektem dle § 3 zákona č. 99/2019.

Podle § 3 zákona č. 99/2019, odstavec 3 je školské zařízení povinným subjektem, pouze jde-li o obsah internetových stránek, které je škola povinna zveřejňovat na svých internetových stránkách podle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

V rámci webových stránek a mobilní aplikace jsou některé dokumenty zveřejněny ve formátu strojově čitelného PDF, neboť obsahují formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo z důvodu velikosti, možnosti stažení či tisku jsou tyto formáty vhodnější. Tyto dokumenty je možné prohlížet v programech, které jsou k dispozici zdarma pro hlavní operační systémy na osobních počítačích, tabletech i chytrých telefonech. Pro čtení PDF doporučujeme Adobe Reader. V řadě webových prohlížečů je přímo integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.09.2020 podle metodického pokynu MVČR k zákonu č. 99/2019 Sb. a bylo revidováno dne 01.09.2020. Prohlášení bylo vypracováno metodou vlastního posouzení provedeného  provozovatelem webových stránek a mobilní aplikace – VOŠ a SPŠE Plzeň.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na následující kontakt.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Koterovská 828/85
326 00 Plzeň

tel: +420 377 418 115
E-mail: anderle@spseplzen.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz