Kontakty


Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň

Koterovská 828/85
326 00 Plzeň

tel: +420 377 418 111
fax: +420 377 418 222
E-mail: spse@spseplzen.cz
IČO: 49774301, DIČ: CZ 49774301
ID dat. sch.: 3a4ipn2
číslo účtu: 400609464/0600

Ředitel školy

user

Mgr. Vlastimil Volák

mobil: 603 145 185
E-mail: volak@spseplzen.cz

Statutární zástupce ředitele školy

04

Mgr. Jan Syřínek

tel.: +420 377 418 001
mobil: +420 774 061 168
E-mail: syrinek@spseplzen.cz

Zástupkyně ředitele pro pedagogickou činnost

06

Mgr. Jana Müllerová

tel.: +420 377 418 002
mobil:  +420 777 453 457
E-mail: mullerova@spseplzen.cz

Zástupkyně ředitele pro VOŠ

19

Mgr. Jana Koprdová

tel. +420 377 418 003
mobil +420 771 276 366
E-mail: koprdova@spseplzen.cz

Zástupkyně ředitele – Vedoucí katedry humanitních předmětů

14

Mgr. Petra Vlastová

kabinet 1309
tel.: +420 377 418 139
E-mail: vlastova@spseplzen.cz

Zástupkyně ředitele – Vedoucí katedry přírodovědných předmětů a ekonomie

07

Mgr. Ivana Vargová

kabinet 1506
tel.:+420 377 418 156
mobil:  +420 778 760 669
E-mail: vargova@spseplzen.cz

Zástupce ředitele – Vedoucí katedry výpočetní techniky a tělesné výchovy

10

Mgr. Pavel Anderle

kabinet 1209
tel.:+420 377 418 115
mobil:  +420 777 197 588
E-mail: anderle@spseplzen.cz

Zástupkyně ředitele – Vedoucí katedry odborných předmětů

15

Ing. Šárka Blechová, Ph.D.

kabinet D3
Mobil: 608 514 591
E-mail: blechova@spseplzen.cz

Vedoucí střediska doplňkové činnosti

09

Ing. Irena Zikmundová

Tel.:377 418 005
Mobil: 605 169 647
E-mail: zikmundova@spseplzen.cz

Vedoucí vychovatelka domova mládeže

22

Mgr. Hana Kopáčková

tel.: +420 377 418 501
mobil:
E-mail: kopackova@spseplzen.cz

Vedoucí školní jídelny

05

Iva Nádraská

tel.: +420 377 418 700
mobil: +420 774 530 967
E-mail: nadraska@spseplzen.cz

Pověřenec GDPR

Vedoucí studijního odd. SŠ

08

Václava Flaišhanzová

tel.: +420 377 418 012
mobil:
E-mail: flaishanzova@spseplzen.cz

Vedoucí studijního odd. VOŠ
Školní metodik prevence

11

Mgr. Petra Vacková

tel.: +420 377 418 013
mobil:
E-mail: vackova@spseplzen.cz

Výchovná poradkyně 1. a 2. ročníky

user

Mgr. Hana Boříková

tel.: +420 377 418 232
mobil:
E-mail: borikova@spseplzen.cz

Výchovná poradkyně 3. ročníky

21

Mgr. Lucie Charvátová

tel.: +420 377 418 253
mobil:
E-mail: charvatova@spseplzen.cz

Výchovná poradkyně 4. ročníky

Mgr. Alena Veselá

kabinet 1301
tel.:+420 377 418 131
E-mail: vesela@spseplzen.cz