Kontakty


Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň

Koterovská 828/85
326 00 Plzeň

tel: +420 377 418 111
fax: +420 377 418 222
E-mail: spse@spseplzen.cz
IČO: 49774301, DIČ: CZ 49774301
ID dat. sch.: 3a4ipn2
číslo účtu: 400609464/0600

Ředitel školy

24

Mgr. Vlastimil Volák

mobil: +420 603 145 185
E-mail: volak@spseplzen.cz

Zástupce ředitele školy  – zástupce statutárního orgánu

25

Mgr. Jan Syřínek

tel.: +420 377 418 001
mobil: +420 774 061 168
E-mail: syrinek@spseplzen.cz

Zástupkyně ředitele pro pedagogickou činnost

06

Mgr. Jana Müllerová

tel.: +420 377 418 002
mobil:  +420 777 453 457
E-mail: mullerova@spseplzen.cz

Zástupkyně ředitele pro VOŠ

19

Mgr. Jana Koprdová

tel. +420 377 418 003
mobil +420 771 276 366
E-mail: koprdova@spseplzen.cz

Zástupkyně ředitele – Vedoucí ekonomického a provozního útvaru

31

Bc. Miroslava Chumová

tel. +420 377 418 111
mobil ++420 605 234 661
E-mail: chumova@spseplzen.cz

Zástupkyně ředitele – Vedoucí katedry humanitních předmětů

14

Mgr. Petra Vlastová

kabinet 2509
tel.: +420 377 418 259
mobil: +420 775 878 641
E-mail: vlastova@spseplzen.cz

Zástupkyně ředitele – Vedoucí katedry přírodovědných předmětů a ekonomie

07

Mgr. Ivana Vargová

kabinet 1506
tel.:+420 377 418 156
mobil:  +420 778 760 669
E-mail: vargova@spseplzen.cz

Zástupce ředitele – Vedoucí katedry výpočetní techniky a tělesné výchovy

10

Mgr. Pavel Anderle

kabinet 1209
tel.:+420 377 418 115
mobil:  +420 777 197 588
E-mail: anderle@spseplzen.cz

Zástupkyně ředitele – Vedoucí katedry odborných předmětů

15

Ing. Šárka Blechová, Ph.D.

kabinet D3
Mobil: +420 608 514 591
E-mail: blechova@spseplzen.cz

Zástupce ředitele VOŠ a SPŠE Plzeň pro DM
vedoucí vychovatel DM

27

PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří VALENTA, DBA

tel.: +420 377 418 501
mobil: +420 774 530 960
E-mail: valenta@spseplzen.cz

Manažer Střediska doplňkové činnosti

28

Ing. Štěpánka Rottová

Tel.: +420 377 418 005
Mobil: +420 770 189 663
E-mail: rottova@spseplzen.cz

Vedoucí školní jídelny

05

Iva Nádraská

tel.: +420 377 418 700
mobil: +420 774 530 967
E-mail: nadraska@spseplzen.cz

Pověřenec GDPR

Mgr. Stanislav Marek

mobil: +420 602 109 005
E-mail: stanislavmarek@seznam.cz

Oznámení o jmenování

Vedoucí studijního odd. SŠ

08

Václava Flaišhanzová

tel.: +420 377 418 012
mobil:
E-mail: flaishanzova@spseplzen.cz

Asistentka studijního odd. VOŠ

29

Nikola Lašutová

tel.: +420 377 418 013
mobil: 774 530 950
E-mail: vos@spseplzen.cz

Výchovná poradkyně tříd F, H, G, O

Metodik prevence

23

Mgr. Hana Boříková

tel.: +420 377 418 232
mobil:
E-mail: borikova@spseplzen.cz

Výchovná poradkyně tříd A, B, C, T

Vedoucí ŠPP

21

Mgr. Lucie Charvátová

tel.: +420 377 418 253
mobil:
E-mail: charvatova@spseplzen.cz

Výchovná poradkyně tříd K, L, M

Mgr. Alena Veselá

kabinet 1301
tel.:+420 377 418 131
E-mail: vesela@spseplzen.cz

Výchovná poradkyně tříd H, I, P

30

Mgr. Lucie Podlipská

kabinet 2509
tel.:+420 377 418 259
E-mail: podlipska@spseplzen.cz