Přijímací řízení

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a zákazu volného pohybu lidí po celé ČR vládou České republiky k zabránění dalšímu šíření nového typu koronaviru nejsme v současné době schopni Vám předat informace o přijímacím řízení a přijímacích zkouškách.

V případě zveřejnění informací o přijímacím řízení ministerstvem školství, mládeže a sportu Vás o dalším postupu budeme neprodleně informovat.

Vaše děti se mohou připravovat na přijímací zkoušky doma. K tomu můžete využít webové stránky naší školy https://www.spseplzen.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/ a nebo stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani , kde najdete ilustrační testy z let minulých.

Sledujte nadále webové stránky školy, FB, Portál školy a další informační kanály.

Oznámení ředitelky školy

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 10. března 2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ, kterým ZAKAZUJE s účinností od 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Vzhledem k tomu, že opatření platí do odvolání, žádáme žáky a studenty, aby sledovali své školní e-mailové schránky, web a facebook školy, kam budeme umisťovat aktuální sdělení. Vaši vyučující Vám budou zasílat ukoly a studijní materiály.

V souladu s aktuální situací způsobenou šířící se nákazou koronavirem žádám všechny o zodpovědné chování vůči sobě i ostatním. Pokud jste přicestovali v posledních týdnech z Číny, Jižní Koreji, Hong Kongu, Íránu, Japonska, Singapuru a nemáte žádné příznaky onemocnění, zůstaňte doma po celou maximální inkubační dobu nemoci, tj. 14 dnů od odletu nebo odjezdu z oblasti nákazy a minimalizujte kontakt s ostatními lidmi. Kontaktujte příslušné pracoviště Krajské hygienické stanice, které vám vydá na základě vyhodnocení rizik rozhodnutí o nařízení karantény.
Pokud po návratu z pobytu v cizině máte příznaky onemocnění (kašel, rýma, zvýšená tělesná teplota, dýchací potíže), informujte neprodleně telefonicky svého lékaře a kontaktujte Krajskou hygienickou stanici, která případně rozhodne o příslušných protiepidemických opatřeních, včetně výše zmíněné karantény.

Dodržujte ve zvýšené míře zásady hygieny, myjte si ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekci. Neohrožujte, prosím, zdraví své i zdraví ostatních a pokud jste pobývali v rizikových oblastech, zůstaňte doma, dbejte doporučení lékařů a hygieniků.

                                                                                 Ing. Naděžda Mauleová, MBA

                                                                                                  ředitelka školy

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (KHS):

V pracovní dny tel.: 377 155 100 – 106 – 107

Po – Pá:   7:00 až – 15:00 hodin

Mimo prac. dobu infolinka tel.: 724 090 060

Po – Pá:   15:00-20:00 hodin

So – Ne:   8:00-20:00 hodin

Kontakt na pracoviště KHS v Plzeňském kraji:

Domažlice tel.: 379 723 421
Klatovy tel.: 376 370 624 – 611
Plzeň-jih tel.: 377 155 205 – 212
Plzeň-sever tel.: 377 155 204 – 216
Rokycany tel.: 371 709 430
Tachov tel.: 374 732 518 – 520

Aktuální informace o nákaze koronavirem naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

http://www.msmt.cz

https://www.mzcr.cz

https://www.khsplzen.cz

Přijď na náš den otevřených dveří!

Sleduj náš Facebook!

Skvělá kariéra začíná u nás.

Vyber si obor a začni u nás i tu svou.

Informační technologie Elektrotechnika Technické lyceum

Podívej se, co všechno u nás zažiješ

Co všechno chceš dokázat?

Na SPŠE v Plzni dostaneš spoustu příležitostí. Chceš vytvářet chytrá zařízení, vylepšit elektrického trabanta, postavit vlastního robota? Naučit se programovat, vytvářet webové stránky a aplikace?

Nemůžeme ti zaručit, že budeš úspěšný inženýr nebo světoznámá inženýrka. Dáme ti ale skvělý základ pro to, aby ses jím v budoucnu stal/a.

Škola, kde se setkáš s budoucností.

Drony, roboti, elektromobily, virtuální realita – to vše na dosah ruky.

Klikni a udělej první krok

Měj vždy nejaktuálnější informace!

*Vyplněním těchto osobních údajů a dokončením formuláře berete na vědomí podmínky zpracování osobních údajů. Vaše jméno, příjmení a email jsou potřebné pro úspěšnou registraci a zaslání novinek o o škole. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím stranám. V případě, že budete souhlasit se zasíláním novinek na email, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat ještě 3 roky po udělení tohoto souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat emailem. Pro více informací se můžete obrátit na gdpr@spseplzen.cz.