Studentské pracovní stáže v cizině s možností poznání země

V roce 2017 se naše škola úspěšně zapojila do programu Erasmus+, konkrétně do projektu Mobility osob – Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě.

Cílem všech typů mobility je podporovat studující a umožnit jim osvojení svých schopností, znalostí či dovedností a zvýšit tak jejich osobní rozvoj a zaměstnatelnost.

Účastníci mobilit si zdokonalí znalosti cizích jazyků, zvýší si povědomí o jiných kulturách a zemích, zapojí se do sítě mezinárodních kontaktů a získají smysl pro evropské občanství a evropskou identitu.

Organizacím, které působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže pomohou mobility rozšířit kapacity, zvýšit přitažlivost a posílit mezinárodní rozměr.

Obecně pak mobility rozšíří přechod mezi formálním a neformálním vzděláváním, odbornou přípravou a trhem práce či podnikáním.

V rámci tohoto projektu vycestují každoročně studenti nejen střední školy, ale i vyšší odborné školy na pracovní stáž v odborné přípravě. Studenti pracují ve firmách a bydlí a stravují se v hostitelských rodinách nebo v hostelech. Středoškoláci na stáži tráví celý měsíc, studenti vyšší odborné školy tři měsíce. V současné době máme zkušenosti z Velké Británie (není již aktuální), Irska, Španělska, Rakouska, Německa a Turecka. Neustále se snažíme hledat další partnery, se kterými bychom rádi navázali spolupráci.

Výzva 2022

V roce 2023 se podařilo zrealizovat celkem 23 stáží. Jednalo se o 3 dlouhodobé stáže, určené pro studenty VOŠ (Irsko – Dublin; 14 týdnů) a 20 krátkodobých stáží, určených pro studenty SŠ (Irsko – Cork; Španělsko – Málaga; 4 týdny).  

Se všemi stážisty proběhly hodnotící pohovory. Je skvělé, že byla kladně hodnocena nejen příprava na stáž, ale i její průběh. Naši studenti si vyzkoušeli práci v zahraničních firmách, cestovali a poznávali kulturu dané země. 

Termín: 4. 6. 2023 – 2. 7. 2023

Místo: Cork (Irsko) 

Doprovod: Mgr. Eva Weinlichová 

Počet: 12 

Fotky z práce

Volný čas

Termín: 24. 6. 2023 – 22. 7. 2023

Místo: Málaga (Španělsko) 

Doprovod: Mgr. Danuše Víchová 

Počet: 8 

Fotky z práce

Volný čas

Termín: únor 2023 – duben 2023  

Místo: Dublin (Irsko) 

Počet: 3 

Fotky z práce

Volný čas

Výzva 2021

V srpnu 2022 vycestovalo celkem 31 studentů na stáž do Irska a Valencie, z toho 4 stáže byly dlouhodobé ( 14 týdnů), určené pro studenty VOŠ, 26 stáží bylo krátkodobých ( 4 týdny) pro studenty SŠ a podařilo se realizovat ještě 1 stáž v délce 4 týdnů pro studenta VOŠ a to říjnu 2022. 

Všichni stážisté vyjádřili po návratu při hodnotících rozhovorech velkou spokojenost a to jak s přípravou, tak s vlastní stáží, prací, rodinami, trávením volného času. 


Termín: srpen 2022- září 2022 

Místo: Cork (Irsko) 

Doprovod: Mgr. Jitka Špetková, Mgr.Koukol 

Počet: 10 


Fotky z práce

Volný čas


Termín: srpen 2022- září 2022 

Místo: Dublin (Irsko) 

Doprovod: Mgr. Danuše Víchová, Mgr. Vladimíra Bendová 

Počet: 12 


Fotky z práce

Volný čas


Termín: srpen 2022- září 2022 

Místo: Valencie (Španělsko) 

Doprovod: Mgr. Naďa Barochová, Mgr. Johannes V. Ježík 

Počet: 4 


Fotky z práce

Volný čas


Termín: srpen 2022- září 2022 

Místo: Dublin (Irsko) 

Počet: 1 (VOŠ) – bez doprovodu 


Erasmus+ 2019-2022

PROGRAM ERASMUS + V COVIDOVÉ DOBĚ

V roce 2019 byla naše škola opět úspěšná se žádostí o grant v rámci programu Erasmus+ a začalo se připravovat 40 studentů SŠ a 4 studenti VOŠ.

Jako první odcestoval Jakub Zoul z VOŠ a to na podzim 2019 na 14-ti týdenní stáž do irského Dublinu.

Na jaře 2020 se ovšem rozjela  covidová pandemie, uzavřely se školy, maximálně omezilo cestování a další 3 studenti VOŠ, kteří odjeli na svou stáž v únoru, byli na konci března stáž nuceni předčasně ukončit.

První skupina SŠ odjela až na konci července 2021 na 1 měsíc. Situace nebyla jednoduchá, ale studenti byli přesto velmi spokojeni.

Celý projekt jsme prodloužili až do října 2022, takže stále ještě probíhají přípravy poslední skupiny , v červnu se chystá odjet 26 studentů 4.ročníků SŠ na 1 měsíc do Irska.


Termín: Červenec 2021- srpen 2021

Místo: Limerik (Irsko)

Doprovod: Mgr. Danuše Víchová

Počet: 15


Fotky z práce

Volný čas

Fotky z práce

Erasmus + 2018/2019

DALŠÍ  ÚSPĚŠNÝ  PROJEKT V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+!!

Pokračování zahraničních pracovních stáží studentů!!

V roce 2018 jsme podali další žádost o přidělení grantu v rámci programu Erasmus + a protože žádost byla úspěšná, připravovala se během školního roku skupina 40 studentů SŠ a 6 studentů VOŠ na svůj odjezd do Velké Británie a Irska.

První část projektu byla úspěšně završena, v květnu se vrátily 3 studentky ze 14-ti týdenní stáže v Irském Dublinu.

Skupiny studentů SŠ vyjeli  v termínu 24.8. – 14.9. 2019  následovně:

 •  Irsko, Dublin :  12 studentů SŠ, doprovod  Mgr. Víchová
 • Irsko, Cork     :  14 studentů SŠ, doprovod. Mgr. Bendová
 • Anglie, Portsmouth: 14 studentů SŠ, doprovod PaedDr. Dmitrišinová

Erasmus + 2017/2018

24.9. 2017 – 14.10. 2017

Místo stáže:

 • Irsko – Cork
 • Velká Británie – Portsmouth

Počet studentů:

 • Velká Británie: 9 studentů 4.ročníků
 • Irsko: 11 studentů 4.ročníků

Doprovod:

 • Velká Británie: Mgr. Helena Bendová
 • Irsko: PaedDr. Eva Dmitrišinová

28.5. 2018 – 19.6. 2018

Místo stáže:

 • Irsko – Cork
 • Velká Británie – Portsmouth

Počet studentů:

 • Velká Británie: 6 studentů 3.ročníků
 • Irsko: 9 studentů 3.ročníků

Doprovod:

 • Velká Británie: Mgr. Helena Bendová
 • Irsko: PaedDr. Eva Dmitrišinová