Projekt Youth 4 Impact


Projekt Youth 4 Impact na naší škole 2. 10. – 6. 10. 2023

Projekt Youth 4 Impact spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.
Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.

Informační leták Youth 4 Impact

Edugrant


Naše škola se stala úspěšným žadatelem EDUGrantu od společnosti EDUTeam z.s.

Účelem vynaložení prostředků získaných z grantu je vybavení již stávající laboratoře VR a AR deseti brýlemi Oculus Quest 2. Nahradí nebo doplní tak stávající a již nevyhovující vybavení. Laboratoř slouží primárně pro výuku vývoje aplikací pro virtuální a rozšířenou realitu ve 4. ročníku oboru IT. Každý rok tak využije laboratoř a její vybavení cca 100 žáků. Laboratoř je dále využívána našimi žáky i mimo výuku, pro realizaci jejich vlastních projektů.

Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji


Naše škola je zapojena jako jeden ze čtrnácti partnerů Plzeňského kraje do projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji (registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356), který byl MŠMT podpořen v rámci individuálních projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Evropských sociálních a investičních fondů (ESIF). Realizace projektu spadá do období 1. ledna 2018 až 31. prosince 2020. Do projektu je zapojeno celkem 14 středních škol Plzeňského kraje, které jsou partnery projektu s finančním příspěvkem. Spolupracovat v rámci jednotlivých klíčových aktivit bude dalších 71 základních a 13 mateřských škol v plzeňském regionu. Celková dotace dosahuje výše 87 miliónů Kč. Čti dále…

Projekt Edison


Education. Drive. Internationality. Students. Opportunity. Network.

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Čti dále…

Erasmus +, mobility žáků


V roce 2017 se naše škola úspěšně zapojila do programu Erasmus+, konkrétně do projektu Mobility osob – Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě

Cílem všech typů mobility je podporovat studující a umožnit jim osvojení svých schopností, znalostí či dovedností a zvýšit tak jejich osobní rozvoj a zaměstnatelnost.

Účastníci mobilit si zdokonalí znalosti cizích jazyků, zvýší si povědomí o jiných kulturách a zemích, zapojí se do sítě mezinárodních kontaktů a získají smysl pro evropské občanství a evropskou identitu. Čti dále…

Projekt Moderní trendy pomocníkem napříč výukou


Název projektu: Moderní trendy pomocníkem napříč výukou
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03295
Operační program: Regionální operační program NUTS II Jihozápad
Prioritní osa: 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory: 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství
Datum zahájení projektu: 01.06.2014
Datum ukončení projektu: 27.08.2015
Celkové způsobilé výdaje projektu: 7 827 030,00 Kč
Spoluúčast Evropské unie: 85% z celkových způsobilých výdajů projektu

Hlavním cílem projektu je pomocí nákupu nových přístrojů a zařízení zlepšit vybavení odborných učeben školy (konkrétně učebny elektrotechniky, grafiky, hardware, chemie, programování, 3D modelování) a prostor pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů (posilovna a tělocvična) a zajistit tak zkvalitnění procesu odborného a technického vzdělávání oborů Elektrotechnika, Informační technologie a Technické lyceum s maximálním důrazem na podporu získání klíčových odborných kompetencí žáka využitím těchto moderních technologií.

Čti dále…

Projekt Praktická elektrotechnika


Název projektu:   Praktická elektrotechnika
Registrační číslo projektu:  CZ.1.14/2.4.00/27.02900
Operační program:   Regionální operační program NUTS II Jihozápad
Prioritní osa:   2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory:    2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství
Datum zahájení projektu: 01.10.2013
Datum ukončení projektu: 27.03.2015
Celkové způsobilé výdaje projektu:  5 783 690,00 Kč
Spoluúčast Evropské unie:     85% z celkových způsobilých výdajů projektu

Hlavním cílem projektu je pomocí nákupu nových strojů a zařízení zlepšit vybavení odborných učeben školy (konkrétně učebny analogové a digitální techniky, učebny automatizační techniky, učebny hardware, přírodovědné laboratoře a CNC dílny) a zajistit tak zkvalitnění procesu odborného a technického vzdělávání oborů Elektrotechnika, Informační technologie a Technické lyceum s maximálním důrazem na podporu získání klíčových odborných kompetencí žáka využitím těchto moderních technologií. Čti dále…

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání


Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014. Čti dále…

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji


Cílem projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0002, je rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách v Plzeňském kraji. Řešitelem tohoto projektu je Plzeňský kraj. Jeho realizace spadá do období 1. 9. 2013 až 30. 6. 2015.

Projekt počítá se zapojením 18-ti středních škol Plzeňského kraje, které jsou partnery projektu s finančním příspěvkem. Spolupracovat v rámci jednotlivých klíčových aktivit bude dalších 8 středních a 70 základních škol v plzeňském regionu. Na každou střední školu budou napojeny nejméně čtyři základní školy. Čti dále…