Přijímací řízení


0 IT - AVAS 120

18-20-M/01 Informační technologie - IT pro firmy a podnikání

Celkový počet přijímaných žáků: 30
Celkový počet odevzdaných zápisových lístků: 30

0 30

78-42-M/01 Technické lyceum

Celkový počet přijímaných žáků: 55
Celkový počet odevzdaných zápisových lístků: 55

0 55

26-41-M/01 Elektrotechnika – elektrotechnika

Celkový počet přijímaných žáků: 78
Celkový počet odevzdaných zápisových lístků: 78

0 78

26-41-M/01 Elektrotechnika – internet věcí

Celkový počet přijímaných žáků: 60
Celkový počet odevzdaných zápisových lístků: 60

0 60

26-41-M/01 Elektrotechnika – telematika

Celkový počet přijímaných žáků: 12
Celkový počet odevzdaných zápisových lístků: 9

0 12

číslo oboru Název oboru/zaměření Délka vzdělávání Způsob ukončení Přijímáme Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
26-41-M/01 Elektrotechnika 4 Maturita max. 60 Ano Není potřeba
26-41-M/01 Elektrotechnika – IoT 4 Maturita max. 60 Ano Není potřeba
78-42-M/01 Technické lyceum 4 Maturita max. 120 Ano Není potřeba
18-20-M/01 Informační technologie – Analýza, vývoj a správa 4 Maturita max. 90 Ano Není potřeba
18-20-M/01 Informační technologie – IT pro firmy a podnikání 4 Maturita max. 30 Ano Není potřeba

Všichni uchazeči o studium u nás skládají jednotné přijímací zkoušky, které jsou vypsány ve dvou řádných termínech a ve dvou termínech náhradních.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

1. – 20. února 2024

Termín odevzdávání přihlášek

12.dubna 2024

15.dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška

29.dubna 2024

30.dubna 2024

Náhradní termín přijímací zkoušky

Termín vyhlášení výsledků – nejdříve 15. května 2024

Z čeho budou přijímací zkoušky?

Český jazyk a literatura

  • Uzavřené i otevřené úlohy
  • Hodnotí se i odpovědi celou větou
  • Bude vyhrazeno 60 minut čistého času

Matematika a její aplikace

  • Uzavřené i otevřené otázky
  • Hodnotí se i postup řešení
  • Bude vyhrazeno 70 minut čistého času

Další informace

  • U testů nejsou povoleny žádné pomůcky, jako je kalkulačka nebo pravidla českého pravopisu.

Připrav se na přijímačky!

Informace k přípravným kurzům na Jednotné přijímací zkoušky z MAT a ČJL :

Kde najdeš naši školu?

VOŠ a SPŠE Plzeň
Koterovská 828/85
326 00 Plzeň

tel: +420 377 418 111
E-mail: spse@spseplzen.cz

Máš jakýkoliv dotaz k přijímačkám?