Přijímací řízení


Výsledky 2. kola přijímacího řízení na SŠ

Stav odevzdaných zápisových lístků dle oborů ke dni:    1.06.2023

čas: 15.00 hodin

0 IT - AVAS 120

18-20-M/01 Informační technologie - IT pro firmy a podnikání

Celkový počet přijímaných žáků: 30
Celkový počet odevzdaných zápisových lístků: 30

0 30

78-42-M/01 Technické lyceum

Celkový počet přijímaných žáků: 55
Celkový počet odevzdaných zápisových lístků: 55

0 55

26-41-M/01 Elektrotechnika – elektrotechnika

Celkový počet přijímaných žáků: 78
Celkový počet odevzdaných zápisových lístků: 78

0 78

26-41-M/01 Elektrotechnika – internet věcí

Celkový počet přijímaných žáků: 60
Celkový počet odevzdaných zápisových lístků: 60

0 60

26-41-M/01 Elektrotechnika – telematika

Celkový počet přijímaných žáků: 12
Celkový počet odevzdaných zápisových lístků: 9

0 12

číslo oboru Název oboru/zaměření Délka vzdělávání Způsob ukončení Přijímáme Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
26-41-M/01 Elektrotechnika 4 Maturita max. 60 Ano Není potřeba
26-41-M/01 Elektrotechnika – IoT 4 Maturita max. 60 Ano Není potřeba
26-41-M/01 Elektrotechnika – Telematika 4 Maturita max. 30 Ano Není potřeba
78-42-M/01 Technické lyceum 4 Maturita max. 55 Ano Není potřeba
18-20-M/01 Informační technologie – Analýza, vývoj a správa 4 Maturita max. 120 Ano Není potřeba
18-20-M/01 Informační technologie – IT pro firmy a podnikání 4 Maturita max. 30 Ano Není potřeba

Všichni uchazeči o studium u nás skládají jednotné přijímací zkoušky, které jsou vypsány ve dvou řádných termínech a ve dvou termínech náhradních.

Přijatý uchazeč musí potvrdit zájem o nastoupení ke studiu odevzdáním „Zápisového lístku“ nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí (na webu, na vývěsce ve škole). Osobně můžete lístky nosit na sekretariát školy.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

1.března 2023

Termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu

13.dubna 2023

14.dubna 2023

Jednotná přijímací zkouška

10.května 2023

11.května 2023

Náhradní termín přijímací zkoušky

do 10 prac. dnů od vyhlášení výsledků

Termín, do kterého musíš podat zápisový lístek

Stáhni si přihlášku!

Na tvé přihlášce na naši školu můžeš napsat nejen dva obory (například Informační technologie a Elektrotechniku), ale v rámci oborů i různá zaměření – takže si můžeš do přihlášky napsat například Elektrotechnika + Elektrotechnika Internet věcí nebo IT pro firmy a podnikání + IT – Analýza, vývoj a správa!

Z čeho budou přijímací zkoušky?

Český jazyk a literatura

  • Uzavřené i otevřené úlohy
  • Hodnotí se i odpovědi celou větou
  • Bude vyhrazeno 60 minut čistého času

Matematika a její aplikace

  • Uzavřené i otevřené otázky
  • Hodnotí se i postup řešení
  • Bude vyhrazeno 70 minut čistého času

Další informace

  • U testů nejsou povoleny žádné pomůcky, jako je kalkulačka nebo pravidla českého pravopisu.

Připrav se na přijímačky!

Informace k přípravným kurzům na Jednotné přijímací zkoušky z MAT a ČJL :

Pripravny_kurz_1×A4

Kde najdeš naši školu?

VOŠ a SPŠE Plzeň
Koterovská 828/85
326 00 Plzeň

tel: +420 377 418 111
E-mail: spse@spseplzen.cz

Máš jakýkoliv dotaz k přijímačkám?