Školní poradenské pracoviště


NABÍDKA  SLUŽEB  ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ PRO ŽÁKY  A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Výchovné poradenství

  • pomoc s adaptací na SŠ
  • pomoc při studijních problémech (prospěch, specifické poruchy učení)
  • pomoc ve vztazích se spolužáky
  • pomoc při řešení osobních problémů
  • pomoc při výběru jiného typu studia (přestup, volba školy po maturitě, přihláška)
  • zprostředkování spolupráce s poradenskými zařízeními
  • konzultace se zákonnými zástupci

Mgr. Lucie Charvátová, VP pro všechny třídy A, B, C, T – kabinet 2503, charvatova@spseplzen.cz

Mgr. Hana Boříková, VP pro všechny třídy F, G, O – kabinet 2302, borikova@spseplzen.cz

Mgr. Lucie Podlipská, VP pro všechny třídy H, I, P – kabinet 2509, podlipska@spseplzen.cz

Mgr. Alena Veselá, VP pro všechny třídy K, L, M – kabinet 1301, vesela@spseplzen.cz

Pro rodiče: kontaktujte VP mailem pro domluvení osobní schůzky ve škole či domluvení telefonické konzultace.

jak_se_ucit_na_ss_1

Ing. Jana Nováková Jablonková, VP pro studenty VOŠ – kabinet 1402, novakova@spseplzen.cz

 

Metodička prevence

Mgr. Hana Boříková, borikova@spseplzen.cz

Plán_ŠPP_a_preventivní_program

Krizový_plán_šikana

 

Kariérní poradkyně

Mgr. Kristýna Bartáková, bartakova@spseplzen.cz

 

Užitečné kontakty a odkazy:

Školní anonymní schránka důvěry: Schranka_duvery

Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, www.pepor-plzen, 377 468 124

Linka důvěry Ledovec, www.ledovec.cz/kontakty, 739 055 555

Linka bezpečí, www.linkabezpeci.cz, telefon (anonymně) nonstop 116 111, chat denně 9–13 a 15–19

Diakonie Západ, https://www.zapad.diakonie.cz/sluzby, krizové situace, nízkoprahové kluby pro mládež

Domus, https://domus-cpr.cz/odborne-navazne-sluzby/psychologicke-poradenstvi/ , osobní problémy (závislosti, úzkosti, nesoustředěnost, ztráta motivace, nesoustředěnost, pocity viny…), vztahové problémy, psychologická pomoc v obtížných situacích, výchovné poradenství pro rodiče

Rodičovská linka, www.rodicovskalinka.cz, telefon 606 021 021 po-čt 9-21 a pá 9-17, chat neděle 17-21

Informace o sebepoškozování na Lince bezpečí: https://www.linkabezpeci.cz/poradna/sebeposkozovani