Přijímací řízení


Název oboru Délka vzdělávání Způsob ukončení Přijímáme Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
Elektrotechnika 4 Maturita 150 Ano Není potřeba
Technické lyceum 4 Maturita 55 Ano Není potřeba
Informační technologie 4 Maturita 150 Ano Není potřeba

Všichni uchazeči o studium u nás skládají jednotné přijímací zkoušky, které jsou vypsány ve dvou řádných termínech a ve dvou termínech náhradních.

Přijatý uchazeč musí potvrdit zájem o nastoupení ke studiu odevzdáním „Zápisového lístku“ nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí (na webu, na vývěsce ve škole). Osobně můžete lístky nosit na sekretariát školy.

Informace k přípravným kurzům na Jednotné přijímací zkoučky z MAT a ČJL :

Vážení rodiče, milí uchazeči,

i v letošním školním roce naše škola počítá s otevřením přípravných kurzů k JPZ. Jakmile nám epidemiologická situace dovolí návrat k prezenční výuce, budeme tyto kurzy připravovat. Sledujte, prosím, naše www stránky, popř. školní facebook, kde Vás budeme aktuálně informovat o otevření kurzů a o možnosti přihlášení se na tyto kurzy. Všem bude vyhověno.

Děkujeme za pochopení. VOŠ a SPŠE Plzeň

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

01.března 2021

Termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu

12.04. 2021

13.04.2021

Jednotná přijímací zkouška

12. 05. 2021

13.05.2021

Náhradní termín přijímací zkoušky

do 10 prac. dnů od vyhlášení výsledků

Termín, do kterého musíš podat zápisový lístek

Stáhni si přihlášku!

Na tvé přihlášce na naši školu můžeš napsat nejen dva obory (například Informační technologie a Elektrotechniku), ale v rámci oborů i různá zaměření – takže si můžeš do přihlášky napsat například Elektrotechnika + Elektrotechnika Internet věcí nebo IT pro firmy a podnikání + IT – Vývoj aplikací a správa systémů!

Z čeho budou přijímací zkoušky?

Český jazyk a literatura

  • Uzavřené i otevřené úlohy
  • Hodnotí se i odpovědi celou větou
  • Bude vyhrazeno 60 minut čistého času

Matematika a její aplikace

  • Uzavřené i otevřené otázky
  • Hodnotí se i postup řešení
  • Bude vyhrazeno 70 minut čistého času

Další informace

  • U testů nejsou povoleny žádné pomůcky, jako je kalkulačka nebo pravidla českého pravopisu.

Připrav se na přijímačky!

Informace k přípravným kurzům na Jednotné přijímací zkoučky z MAT a ČJL :

Vážení rodiče, milí uchazeči,

i v letošním školním roce naše škola počítá s otevřením přípravných kurzů k JPZ. Jakmile nám epidemiologická situace dovolí návrat k prezenční výuce, budeme tyto kurzy připravovat. Sledujte, prosím, naše www stránky, popř. školní facebook, kde Vás budeme aktuálně informovat o otevření kurzů a o možnosti přihlášení se na tyto kurzy. Všem bude vyhověno.

Děkujeme za pochopení. VOŠ a SPŠE Plzeň

Kde najdeš naši školu?

VOŠ a SPŠE Plzeň
Koterovská 828/85
326 00 Plzeň

tel: +420 377 418 111
E-mail: spse@spseplzen.cz

Máš jakýkoliv dotaz k přijímačkám?