Přijímací řízení


Oznámení ředitelky školy

Vzhledem k nenaplnění počtu přihlášených ke studiu zaměření Telematika oboru Elektrotechnika rozhodla ředitelka školy o nekonání jednotných přijímacích zkoušek u těch, kteří si podali přihlášku ke studiu. To znamená, že žáci, kteří si tento obor zvolili, budou přijati ke studiu. Zároveň však mohou využít oba termíny pro úspěšné složení přijímacích zkoušek. Bližší informace získáte v pozvánkách k přijímacím zkouškám, které obdržíte do konce března.

Ing. Naděžda Mauleová, MBA

ředitelka školy

číslo oboru Název oboru/zaměření Délka vzdělávání Způsob ukončení Přijímáme Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
26-41-M/01 Elektrotechnika 4 Maturita max. 60 Ano Není potřeba
26-41-M/01 Elektrotechnika – IoT 4 Maturita max. 60 Ano Není potřeba
26-41-M/01 Elektrotechnika – Telematika 4 Maturita max. 30 Ano Není potřeba
78-42-M/01 Technické lyceum 4 Maturita max. 55 Ano Není potřeba
18-20-M/01 Informační technologie – Vývoj aplikací a správa systémů 4 Maturita max. 120 Ano Není potřeba
18-20-M/01 Informační technologie – IT pro firmy a podnikání 4 Maturita max. 30 Ano Není potřeba

Všichni uchazeči o studium u nás skládají jednotné přijímací zkoušky, které jsou vypsány ve dvou řádných termínech a ve dvou termínech náhradních.

Přijatý uchazeč musí potvrdit zájem o nastoupení ke studiu odevzdáním „Zápisového lístku“ nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí (na webu, na vývěsce ve škole). Osobně můžete lístky nosit na sekretariát školy.

Kritéria k přijímacímu řízení na SŠ budou k dispozici nejpozději k 31.1.2021

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

01.března 2021

Termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu

03.05. 2021

04.05.2021

Jednotná přijímací zkouška

02. 06. 2021

03.06.2021

Náhradní termín přijímací zkoušky

do 10 prac. dnů od vyhlášení výsledků

Termín, do kterého musíš podat zápisový lístek

Stáhni si přihlášku!

Na tvé přihlášce na naši školu můžeš napsat nejen dva obory (například Informační technologie a Elektrotechniku), ale v rámci oborů i různá zaměření – takže si můžeš do přihlášky napsat například Elektrotechnika + Elektrotechnika Internet věcí nebo IT pro firmy a podnikání + IT – Vývoj aplikací a správa systémů!

Z čeho budou přijímací zkoušky?

Český jazyk a literatura

  • Uzavřené i otevřené úlohy
  • Hodnotí se i odpovědi celou větou
  • Bude vyhrazeno 60 minut čistého času

Matematika a její aplikace

  • Uzavřené i otevřené otázky
  • Hodnotí se i postup řešení
  • Bude vyhrazeno 70 minut čistého času

Další informace

  • U testů nejsou povoleny žádné pomůcky, jako je kalkulačka nebo pravidla českého pravopisu.

Připrav se na přijímačky!

Informace k přípravným kurzům na Jednotné přijímací zkoučky z MAT a ČJL :

Plánujete, že podáte přihlášku ke studiu na naší škole? Chcete zvýšit své šance na přijetí ke studiu a rádi byste docházeli na přípravné zkoušky k jednotným přijímacím zkouškám?

Pořádáme přípravné kurzy formou on-line výuky prostřednictvím systému MS TEAMS. Vyplňte on-line formulář na přihlášení do přípravných kurzů, kde si vyberete, zda máte zájem o český jazyk, matematiku či obojí (viz letáček v pravé části stránky). Kurzy začnou v týdnu od 25. 1. 2021 a po přihlášení obdržíte e-mailem informace s podrobnostmi o výuce a platbě kurzovného.

Pokud máte dotazy, volejte v pracovní dny na tel.: 377 418 002, pište na mail: mullerova@spseplzen.cz

Kde najdeš naši školu?

VOŠ a SPŠE Plzeň
Koterovská 828/85
326 00 Plzeň

tel: +420 377 418 111
E-mail: spse@spseplzen.cz

Máš jakýkoliv dotaz k přijímačkám?