banner přijímačky

 

Kritéria pro přijímací řízení na SPŠE Plzeň pro šk. rok 2017/2018

Přijímací kritéria školy

  • hodnocení na vysvědčení ze základní školy – celkový průměr za poslední dvě klasifikační období – max. 16 bodů [ vzorec výpočtu: (3 – průměr 8 tř.)x4= max. 8b., (3 – průměr 9 tř.)x4= max. 8b., horší průměr než 3.00 = 0b. ]
  • známky z matematiky za poslední dvě klasifikační období max. 16 bodů (1 = 8 bodů, 2 = 5 bodů, 3 = 2 body, 4 = 0 bodů)
  • odevzdání 2 přihlášek na školu = 4 bodů
  • přechod z víceletého gymnázia = 2 bodů
  • výrazné úspěchy ve vyšších kolech soutěží a olympiád = max. 2 bodů
  • výsledky centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a českého jazyka  – max. 60 bodů. Jednotlivé výsledky (MAT = max. 50b., ČJL = max. 50b.) budou sečteny a výsledný součet (max. 100b) vynásoben hodnotou 0,6.

Zkuste si vypočítat Váš bodový zisk a šanci uspět u přijímaček na SPŠE Plzeň.

Odevzdání 2 přihlášek na VOŠ a SPŠE Plzeň

Přechod z víceletého gymnázia


Odhadněte výsledky centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a českého jazyka.Celkový počet bodů získaný za další kritéria přijímacího řízení:  

Celkový počet předpokládaných bodů za přijímací testy z matematiky a českého jazyka:  

Celkový počet získaných bodů v přijímací řízení: