Šancomat


Kritéria pro přijímací řízení na SPŠE Plzeň pro šk. rok 2018/2019

Přijímací kritéria školy

 • hodnocení na vysvědčení ze základní školy – celkový průměr za poslední dvě klasifikační období – max. 16 bodů [ vzorec výpočtu: (3 – průměr 8 tř.)x4= max. 8b., (3 – průměr 9 tř.)x4= max. 8b., horší průměr než 3.00 = 0b. ]
 • známky z matematiky za poslední dvě klasifikační období max. 16 bodů (1 = 8 bodů, 2 = 5 bodů, 3 = 2 body, 4 = 0 bodů)
 • odevzdání 2 přihlášek na školu = 4 bodů
 • přechod z víceletého gymnázia = 2 bodů
 • výrazné úspěchy ve vyšších kolech soutěží a olympiád, účast na Minihackathonu 2017 = max. 2 bodů
 • výsledky centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a českého jazyka  – max. 60 bodů. Jednotlivé výsledky (MAT = max. 50b., ČJL = max. 50b.) budou sečteny a výsledný součet (max. 100b) vynásoben hodnotou 0,6.

Oficiální dokument s vyhlášením prvního kola přijímacího řízení.

Vyplň jednoduchý formulář a hned zjistíš jaké máš šance u přijímaček.

Odevzdání 2 přihlášek na VOŠ a SPŠE Plzeň

Přechod z víceletého gymnázia

Odhadni své výsledky jednotných testů z matematiky a českého jazyka.

Tvoje výsledky přijímaček

Celkový počet bodů získaný za další kritéria přijímacího řízení:  

Celkový počet předpokládaných bodů za přijímací testy z matematiky a českého jazyka:  

Celkový počet získaných bodů v přijímací řízení:  

Výsledky tohoto výpočtu jsou informativní a slouží pouze pro lepší orientaci při výběru správného zaměření. Pro další informace při nejasnostech nás prosím kontaktujte.

Srovnej svůj výsledek s přijímačkami z roku 2017. Na které obory bys byl přijat?

S těmito body bys v přijímacím řízení 2017 dopadl takto:

Bodová stupnice s vyznačením minimálních hranic pro jednotlivé obory a zaměření

 • Podnikání v IT
 • Informační technologie – VASS
 • Elektrotechnika
 • Technické lyceum
 • Elektrotechnika – IoT

Podnikání v IT

Informační technologie - VASS

Elektrotechnika

Elektrotechnika - IoT

Technické lyceum