Šancomat


Kritéria pro přijímací řízení na SPŠE Plzeň pro šk. rok 2021/2022

Přijímací kritéria školy

 • hodnocení na vysvědčení ze základní školy – celkový průměr za poslední dvě klasifikační období(1. pol. 8. roč. ZŠ a 1. pol. 9. ročník) – max. 16 bodů [ vzorec výpočtu: (3 – průměr 8 tř.)x4= max. 8b., (3 – průměr 9 tř.)x4= max. 8b., horší průměr než 3.00 = 0b. ]
 • známky z matematiky za poslední dvě klasifikační období(1. pol. 8. roč. ZŠ a 1. pol. 9. ročník) max. 16 bodů (1 = 8 bodů, 2 = 5 bodů, 3 = 2 body, 4 = 0 bodů)
 • odevzdání 2 přihlášek na školu = 2 bodů
 • přechod z víceletého gymnázia = 2 bodů
 • přihlédnutí k dalším skutečnostem, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, výrazné úspěchy ve vyšších kolech soutěží a olympiád, popř. certifikáty z Centra robotiky, Nvias, aj. = max. 4 body
 • výsledky centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky z matematiky a českého jazyka – max. 60 bodů
  • jednotlivé výsledky (MAT = max. 50b., ČJL = max. 50b.) budou vynásobeny: MAT hodnotou 0,8 a  ČJL hodnotou 0,4
 • kritéria pro rovnost bodů – při rovnosti celkového počtu bodů dvou a více uchazečů platí pomocná subkritéria v tomto pořadí:
  • úspěšnost v jednotném testu z MAT
  • známky z matematiky za poslední dvě klasifikační období
  • celkový průměr za poslední dvě klasifikační období

Do 8.3.2021 bude rozhodnuto o nekonání přijímací zkoušky, pokud počet přihlášených na obor/zaměření nepřevýší předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Tato informace bude oznámena na úřední desce školy.

Vyplň jednoduchý formulář a hned zjistíš jaké máš šance u přijímaček.

Odevzdání 2 přihlášek na VOŠ a SPŠE Plzeň

Přechod z víceletého gymnázia

Odhadni své výsledky jednotných testů z matematiky a českého jazyka.

Tvoje výsledky přijímaček

Celkový počet bodů získaný za další kritéria přijímacího řízení:  

Celkový počet předpokládaných bodů za přijímací testy z matematiky a českého jazyka:  

Celkový počet získaných bodů v přijímací řízení:  

Výsledky tohoto výpočtu jsou informativní a slouží pouze pro lepší orientaci při výběru správného zaměření. Pro další informace při nejasnostech nás prosím kontaktujte.

Srovnej svůj výsledek s přijímačkami z roku 2020.

Na obory se symbolem  bys byl v roce 2020 přijat.

Podnikání v IT

Informační technologie - VASS

Elektrotechnika

Elektrotechnika - IoT

Elektrotechnika - Telematika

Technické lyceum

Nejnižší bodová hranice, kterou bylo potřeba dosáhnout pro přijetí na jednotlivé obory v 1. kole přijímacího řízení.

Obor Přímé přijetí  Na odvolání
IT – VASS 55,32 29,04
Elektrotechnika 66,92 45,64
Elektrotechnika – IoT 59,28 26,72
Elektrotechnika – Telematika 40,4 26
IT pro firmy a podnikání 60,38 31,2
Technické Lyceum 65 25,72