Seminář „Rozhoduj o Evropě“


Ve středu 23. října 2019 se osm žáků z 1. a 2. ročníku v rámci předmětu CSD zúčastnilo semináře „Rozhoduj o Evropě“, který se konal v budově Krajského úřadu v Plzni. Akce trvala celý den, přičemž byla rozdělena na dvě části. Žáci z různých škol a ročníků se vžili do role politiků. Nejdříve mezi sebou diskutovali jednotliví zástupci zemí a poté probíhala debata simulované Evropské rady a Evropského parlamentu. Odpolední část byla věnována besedě s politiky.

Závěrem se vyhlásili nejúspěšnější obhájci svých návrhů. Přes velkou konkurenci z řad starších účastníků se podařilo prosadit Kryštofovi z 2. A, který se umístil na 3. místě. Kromě jedinečné zkušenosti si žáci pochvalovali i občerstvení v podobě kávy a lehkého oběda.

Mgr. Lenka Koptíková