Generál Petr Pavel na VOŠ a SPŠE


V rámci doprovodného programu Juniorfestu (Filmový festival mládeže) na naši školu zavítal generál Petr Pavel. Naši žáci měli v rámci besedy, kterou moderovala koordinátorka doprovodných akcí Juniorfestu p. Helena Ježková, možnost klást panu generálovi otázky.

Dotazy se týkaly zahraničních misí, kterých se pan generál osobně zúčastnil a kterým úspěšně velel, současných válečných konfliktů i např. jeho možné kandidatury na prezidenta v příštím volebním období.  Na všechny otázky odpovídal velmi přesně, výstižně a v potřebných souvislostech. Celé auditorium si získal svým otevřeným a vstřícným postojem. Naplněná aula plně využila určený čas naplánované besedy, žáci velmi pozorně naslouchali a snad i pochopili, že před nimi stojí čestný muž, za kterého hovoří mimořádné výsledky jeho vojenské kariéry, za které byl od různých představitelů evropských vlád mnohokrát vyznamenán.

Mgr. Bohuslava Živná