Exkurze do jaderné elektrárny Temelín a grafitového dolu v Českém Krumlově


Ve středu 17. 9. 2019 nasedli žáci 2.L a 2.M do autobusu, který je odvezl k informačnímu centru JE Temelín. Tam nejprve shlédli 3D vizualizaci jaderného štěpení a princip jaderné elektrárny, prohlédli si výstavu. Poté viděli pracovníky jaderné elektrárny na simulátoru ovládacího panelu a většina z nich pak měla možnost exkurze po areálu jaderné elektrárny.

Čti dále…

FÁZE


Fáze je seznamovací akce pro nově vzniklé třídní kolektivy během studia. Letos se konal  pro čtyři nově zformované třídy 2A, 2B, 3A a 3C. Protože bylo pěkné počasí vyrazili jsme ven do přírody, a to k rybníkům okolí Plzně a parku v Lobzích či Božkově.  Zprvu jsme hráli hry na seznámení jmény. Poté jsme si vyzkoušeli vzájemnou spolupráci  a podporu při dalších aktivitách, např. stavění věží, jízda tankem z krepáku, posílání vtipné SMS, skládání čtverců aj. Celý den se vydařil, všichni jsme odešli obohaceni novými zážitky a s tím, že každý ze třídy lépe poznal své nové spolužáky.

Alena Veselá

Čti dále…

Tematická exkurze do Švýcarska


První týden v září se studenti naší školy VOŠ a SPŠE vydali se svými vyučujícími do Švýcarska. Po nočním přejezdu si v Kostnici připomenuli těžký osud mistra Jana Husa. Procházeli místy, kde byl vězněn, souzen a konečně i místem upálení, které připomíná tzv. Husův kámen. Odpoledne si vyzkoušeli mnoho pokusů v Technoramě ve městě Winterthur. Po strmém stoupání je čekalo ubytování a teplá večeře v horské chatě v nadmořské výšce cca 1 000 m.

Čti dále…

Nulák – adaptační kurz


Na konci srpna jsme již po šestadvacáté vyrazili s našimi nováčky na třídenní Nulák do rekreačního zařízení poblíž Žihle. Účelem pobytu není jen seznámení se s novými spolužáky, ještě než první školní den usednou do lavic, ale hlavně utvoření nového kolektivu, ve kterém každý hraje důležitou roli a ve kterém není místo pro šikanu.

Čti dále…

Účastníci DofE nezaháleli ani o prázdninách


Nováčci v programu DofE, kteří během uplynulého školního roku plnili své aktivity, se o prázdninách zúčastnili cvičné expedice v okolí Plzně. Cílem bylo prozkoumávat stavby v průběhu staletí, účastníci expedičního týmu porovnávali zříceniny Radyně a Lopata a zámek Kozel. Během expedice byly dodrženy všechny zásady DofE, tj. žáci museli prokázat mnoho dovednostní jak přežít bez pomoci okolního světa, mobilních telefonů, GPS, obchodů apod. Na expedici byla důležitá spolupráce, (rozdělení si úkolů a věcí, které si s sebou museli nést), díky níž tým cvičnou expedici zvládl a může vyrazit na ostrou expedici.

Lucie Charvátová

Čti dále…

Republikové kolo SOČ


Velkým úspěchem zakončil svoji svou čtyřletou „školní kariéru“ Jan Gebhart, studující obor Elektrotechnika se zaměřením na slaboproudou elektrotechniku. Ve dnech 14. – 16. června 2019 se zúčastnil republikového kola SOČ v Opavě spolu s několika dalšími žáky naší školy, kteří zvítězili v krajském kole SOČ. S projektem „Interaktivní tabule“ se umístil na velice pěkném TŘETÍM MÍSTĚ v kategorii Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace a patří mu tedy naše gratulace k „bronzové“ medaili!

Čti dále…

Odborná chemicko-energetická exkurze


Ve středu, 29. května 2019, se třídy 2.L a 2.M zúčastnily odborné exkurze do vodní elektrárny Štěchovice v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356. Žáci se seznámili s historií, technickými parametry a chodem této vodní a přečerpávací elektrárny.

Čti dále…

PROGRAM ERASMUS +


PROBĚHLA DALŠÍ ETAPA ZAHRANIČNÍCH STÁŽÍ V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS +

Po tříměsíčním pobytu se ze zahraniční stáže vrátily 3 studenty VOŠ, obory Marketing a Stavebnictví. Jednalo se další etapu stáží, které studenti absolvují v Irsku a Anglii. Tentokrát se jednalo poprvé o pobyt dlouhodobý – na tři  měsíce,  který je určen pouze pro studenty VOŠ.

Čti dále…