Tokamak COMPASS a jaderný reaktor VTTE 0


Ve středu 11.10.2017 jsem společně s Mgr. Janou Šilhánkovou a žáky 4.L jela do Prahy navštívit Ústav fyziky plazmatu AV ČR, respektive tokamak COMPASS. U tokamaku jsme měli štěstí, že byl v povinné odstávce, tudíž částečně otevřený.Díky skvělému výkladu našeho průvodce myslím, že všichni pochopili cíl práce výzkumníků i princip tokamaku. Průvodce vysvětlil princip tokamaku nejdříve na názorném modelu, pak jsme viděli i samotný tokamak včetně jeho zdrojů napájení.

Ve čtvrtek 19.10. 2017 jsem opět s Mgr. Janou Šilhánkovou a žáky 4.L jela do Řeže u Prahy navštívit Ústav jaderného výzkumu AV ČR, respektive jeho část: jaderný reaktor VVTE 0 (výkon do 5 kW).

I tady jsme využili toho, že jaderný reaktor je část týdne v odstávce, tudíž otevřený a přístupný. Díky výkladu našeho průvodce myslím, že všichni pochopili cíl činnosti daného pracoviště (zkoumat jevy, které by mohly nastat v jaderných elektrárnách, především v Temelíně). Průvodce vysvětlil princip jaderného reaktoru, ukázal nám reálné palivové tyče. Na závěr jsme měli možnost nahlédnout do samotného jaderného reaktoru.

Mimo to jsme se po areálu závodu svezli autobusem na vodíkový pohon a shlédli prezentaci týkající se vodíkových technologií.

Mgr. Petra Heřmanová
vyučující fyziky ve 4.L