Přírodovědná exkurze Švýcarsko


Třídě 3.L a 4.L se naskytla příležitost ve dnech 3. 9. – 8. 9. 2018 nejen poznat krásy Švýcarska, ale i navštívit CERN a nejvýše položenou hydroelektrárnu v Evropě.

Program čtyř dnů strávených v zahraničí byl velmi bohatý i pestrý.

V pondělí 3. 9. jsme nasedli pozdě večer do autobusu a jeli směr Konstanz, ležící na jihozápadě Německa, místo upálení Mistra Jana Husa. Tam jsme dorazili v úterý 4. 9. ráno. Jednak jsme si prohlédli historickou část města, jednak jsme šli k samotnému místu upálení. Čti dále…

Nulák


Na konci srpna jsme opět vyrazili s našimi nováčky na třídenní Nulák do rekreačního zařízení poblíž Žihle. Účelem pobytu nebylo jen seznámení se s novými spolužáky, ještě než první školní den usednou do lavic, ale hlavně utvoření nového kolektivu, ve kterém každý hraje důležitou roli a všichni se tam cítí dobře. Čti dále…

ÚSPĚŠNÁ DOBRODRUŽNÁ EXPEDICE STUDENTŮ SPŠE


Studenti Michal Špác (letošní maturant) a Jakub Duchek (3. ročník) plní podmínky stříbrného stupně v programu Cena vévody z Edinburghu (www.dofe.cz). Michal a Jakub zdolávali šest měsíců úkoly v osobnostním rozvoji v oblasti fyzické aktivity, talentu a dobrovolnictví. Následně absolvovali úspěšně cvičnou expedici a ve dnech 22. – 24. 6. 2018 i ostrou dobrodružnou expedici. Velké poděkování patří studentům Janu Chodorovi a Vítězslavu Novému (oba 3. ročník) za doplnění expedice. Čti dále…

Zájezd Osvětim


Ve středu 9. května letošního roku navštívili vybraní studenti naší školy polskou Osvětim, neblaze proslulý vyhlazovací tábor, hlavní nástroj tzv. konečného řešení židovské otázky. Z úst česky hovořící polské průvodkyně jim byl poskytnut emotivní, leč fundovaný výklad nejen o praktickém fungování lágru, nýbrž i o válečných a poválečných osudech vězňů, o nemorálních praktikách přívrženců nacismu na jedné a o srdečném a odvážném chování zastánců lidskosti na druhé straně. Čti dále…

Slavnosti svobody


Dne 4. května 2018 třídy 2.F, 2.H, 2.I a 2.G navštívily besedu s válečnými veterány a část projektu „Plzeň 1945“. Obě akce se konaly v rámci Slavností svobody, na které přijíždějí lidé z celého světa, aby společně s obyvateli města, vojenskými veterány a jejich rodinnými příslušníky oslavili osvobození americkou armádou v roce 1945.

Právě účast veteránů, jejichž každoroční návštěvy bývají plné emocí, studenti hodnotili jako jedinečný zážitek a to i proto, že s postupujícím časem veteránů ubývá. Studenti měli tak příležitost setkat se s válečnými veterány z Ameriky, Belgie a z ČR a zeptat se jich na otázky, které je zajímají. Celá akce probíhala v Měšťanské besedě. Čti dále…

Czech VR fest


Minulý týden se VR tým naší školy účastnil konference Czech VR fest. Konference byla plná zajímavých přednášek o AR i VR od známých českých i zahraničních osobností  jako je Karel Hulec, Jan Hovora, Woody Borraccino, ale také workshopů v Unreal nebo třeba Unity. Na výstavě byla možnost vyzkoušení novinky HTC Vive Pro a mnoho dalších vychytávek.

Ing. Lenka Rážová Čti dále…

Na skok do jižní Anglie


 S třiatřiceti žáky 1. – 3. ročníků jsme na konci dubna vyrazili na poznávací zájezd do jižní Anglie. Po náročné cestě autobusem přes Německo, Belgii a Francii jsme se ráno ocitli v  přímořském letovisku Brighton, kde jsme navštívili Royal Pavilion a obří akvárium Sea Life, prošli se po pláži a slavném Brighton Pier. Čti dále…

Okresní kolo SOČ 2018


Ve čtvrtek 5. dubna 2018  se na naší škole konalo okresní kolo SOČ.

Celkem 43 soutěžících z deseti plzeňských středních škol a gymnázií obhajovalo 36 prací ve čtrnácti soutěžních oborech. Práce a výkony při prezentacích hodnotilo v pěti soutěžních porotách patnáct porotců z různých škol a své rozhodování měli skutečně velmi těžké. Práce byly většinou velmi kvalitní, v řadě případů nesrovnatelné, soutěžící se se zájmem snažili přesvědčit komisi, že právě jejich práce je ta nejlepší a že si zaslouží postoupit do dalšího kola. Čti dále…

Máme úspěšné absolventy!


Našim absolventům se na vysoké škole daří! Cenu děkana Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni za akademický rok 2017/2018, která je udělována za výborné studijní výsledky i výrazné odborné aktivity a reprezentaci fakulty, získalo sedm absolventů naší školy. „Jejich úspěchy jsou výsledkem velmi dobré přípravy během studia a za to patří dík kolegům pedagogům,“ uvedl mimo jiné děkan FEL profesor Zdeněk Peroutka. Zájem na užším kontaktu s fakultou potvrdila ředitelka školy Naděžda Mauleová podpisem samostatné smlouvy o spolupráci. Tím se našim žákům otevřou dveře podílet se ve větší míře například na výzkumných projektech fakulty a možnosti nahlédnout do univerzitního studia.

Další informace o FEL na:

http://fel.zcu.cz/cz/applicants/bachelor/advantages/

Past na myši


Dne 12. 4. 2018 navštívili studenti prvních a druhých ročníků všech oborů divadelní představení ve Velkém divadle Past na myši, v režii Martiny Schlegelové. Autorkou scénáře je světoznámá spisovatelka Agatha Christie, jejíž text se v Londýně uvádí na divadelních prknech od roku 1952 nepřetržitě dodnes, dokonce je tato hra svým počtem repríz zapsána v Guinessově knize rekordů. Čti dále…