Florbalisti VOŠ a SPŠE Plzeň dál vládnou


Florbalový tým VOŠ a SPŠE Plzeň pokračuje ve skvělých výkonech a reprezentaci školy. Tentokrát jejich formu odnesly týmy z Kladna a Tábora při turnaji kvalifikace na Republikové finále středních škol 2019. Reprezentanti Vojta Šimůnek, Matěj Trnka, Dominik Dolejš, Filip Nový, Jakub Stelzer, Jan Šůs, Jiří Lauber, Martin Beneš, Matěj Bajer, Daniel Čížek, Matouš Bešta postupně zdolali tým SPŠ Kladno 6:3 a tým SPŠ Tábor 4:2. Na Republikovém finále SŠ ve dnech 15. – 16.4. se pokusíme vylepšit 5. místo z loňského roku. Díky všem hráčům za skvělé výkony.

Mgr. Pavel Anderle

Kariérové poradenství


V únoru a březnu se žáci třetích ročníků zúčastnili programu kariérového poradenství v Info Kariéře v Tylově ulici. Žáci byli na začátku rozděleni do menších skupin. Poté formou workshopů pracovali po celý den pod vedením lektora. Program byl zaměřen na reflexi a zkoumání  vzdělávacího a kariérního směřování jednotlivce. Žáci mapovali své silné stránky, zájmy a osobní hodnoty. Ty pak převáděli do měkkých a tvrdých kompetencí. V průběhu dne pracovali též s konceptem portfolia vlastních znalostí a dovedností i jejich uplatnění v kariérní cestě. Žáci byli vedeni k samostatnému uvažování o vzdělávacím a kariérním směřování a uvědomění si přenositelnosti kompetencí v různých životních situacích.

Čti dále…

Krajské kolo SŠ ve florbalu


Florbalový tým VOŠ a SPŠE Plzeň má za sebou další úspěšný turnaj. Tentokrát krajské kolo SŠ, které pořádala organizace AŠSK.

Turnaje se zúčastnilo celkem 6 vítězů okresních kol. Konkrétně to byly týmy z Klatov, Plas, Stříbra, Domažlic, Rokycan a náš tým jako vítěz okresního kola Plzeň-město. Turnaj se hrál nejprve ve dvou skupinách systémem každý s každým a poté následovalo PlayOff se závěrečným  finále.

Čti dále…

Projekt EDISON


V tomto školním roce již počtvrté probíhal na naší škole projekt Edison. Hlavním smyslem tohoto projektu  je seznamovat studenty s vrstevníky pocházejícími z odlišných kultur, a eliminovat tak multikulturní předsudky, které mají v této době stoupající tendenci.

Čti dále…

Technická olympiáda Plzňského kraje 2018


Dne 7. 2. 2019 proběhla v areálu Západočeské univerzity 6. ročník soutěže Technická olympiáda Plzeňského kraje pod záštitou Krajského školního úřadu. Zúčastnili se týmy z 12. středních škol celého Plzeňského regionu

Čti dále…

Okresní kolo SŠ ve florbalu


Dne 11.2.2019 se konalo okresní kolo SŠ ve florbalu organizované AŠSK v halách TJ Lokomotiva. Náš tým obhajoval 1. místo z minulého roku a postup do krajského kola. Bylo tedy na co navazovat.

Čti dále…

Konverzační soutěž v anglickém jazyce


Abychom podpořili jazykové dovednosti našich žáků, organizujeme každý rok pro zájemce z 1. – 3. ročníků SPŠE konverzační soutěž v anglickém jazyce. 24. ledna 2019 proběhlo školní kolo. Žáci se nejdříve zúčastnili prvního, rozřazovacího kola – poslechu. Do druhého kola postoupilo 31 nejlepších, na ně čekal pětiminutový monolog či dialog.

Čti dále…

Dokument Kibera: Příběh slumu


Ve čtvrtek 20. prosince 2018 měli žáci druhého a čtvrtého ročníku možnost zhlédnout výjimečný český dokument o jednom z největších slumů světa, který se nachází v Nairobi, hlavním městě Keni.

Čti dále…

Romeo a Julie v New Yorku


Ve čtvrtek 20. prosince 2018 měli žáci prvního a třetího ročníku možnost navštívit Nové divadlo a zhlédnout představení muzikálu West Side Story.

Čti dále…

3. reciproční hospitace žáků VOŠ a SPŠE Plzeň na partnerské škole FOS/BOS Cham v Bavorsku.


Dne 17.12.2018 skupina žáků 2.ročníků SPŠE jíž po třetí hospitovala na hodinách matematiky ve 2.ročníku a  3. ročníku na naši partnerské škole FOS/BOS Cham. Partnerská spolupráce mezi VOŠ a SPŠE Plzeň a FOS/BOS Cham trvá jíž 28 let. Die Fachoberschule und Berufoberschule je tříletá škola s maturitou z odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů, na kterou přicházejí žáci po desetiletém vzdělání ve věků 16 – 17 let.

Čti dále…