Máme úspěšné absolventy!


Našim absolventům se na vysoké škole daří! Cenu děkana Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni za akademický rok 2017/2018, která je udělována za výborné studijní výsledky i výrazné odborné aktivity a reprezentaci fakulty, získalo sedm absolventů naší školy. „Jejich úspěchy jsou výsledkem velmi dobré přípravy během studia a za to patří dík kolegům pedagogům,“ uvedl mimo jiné děkan FEL profesor Zdeněk Peroutka. Zájem na užším kontaktu s fakultou potvrdila ředitelka školy Naděžda Mauleová podpisem samostatné smlouvy o spolupráci. Tím se našim žákům otevřou dveře podílet se ve větší míře například na výzkumných projektech fakulty a možnosti nahlédnout do univerzitního studia.

Další informace o FEL na:

http://fel.zcu.cz/cz/applicants/bachelor/advantages/

Past na myši


Dne 12. 4. 2018 navštívili studenti prvních a druhých ročníků všech oborů divadelní představení ve Velkém divadle Past na myši, v režii Martiny Schlegelové. Autorkou scénáře je světoznámá spisovatelka Agatha Christie, jejíž text se v Londýně uvádí na divadelních prknech od roku 1952 nepřetržitě dodnes, dokonce je tato hra svým počtem repríz zapsána v Guinessově knize rekordů. Čti dále…

Turnaj Finanční gramotnosti 2018


Pod záštitou ABC finanční vzdělávání o.p.s., jejímž zakladatelem je Broker Consulting a.s., partnery mimo jiné VŠE Praha, JA Czech, proběhl turnaj ve finanční gramotnosti. Turnaje se zúčastnilo 65 soupeřících tříd z celé republiky. Z naší školy se do soutěže zapojila třída 2. K, která skončila na krásném 11. místě. Čti dále…

Setkání v rámci projektu Studentský podnik


Studentský podnik – S@P sdružuje studenty z naší školy, ze Strojní průmyslové školy, z Gymnázia Plasy, kteří ve spolupráci s vyučujícími z Fakulty strojní ZČU a konstruktéry ze Škody Transportation společně vytváří součástku do lokomotivy, která bude zanedlouho jezdit po německé železnici. Jedná se o jedinečné propojení studia se skutečnou praxí. Naši studenti mají pro společný podnik zajistit IT základnu pro tok informací – tzv. workflow prostředí pro komunikaci za pomoci programu Enterprise Architect a Team Assistantu a dále vytvořit FB a webové stránky.

Dne 16. 3. 2018 se konalo první setkání všech zúčastněných na Strojní průmyslové škole za přítomnosti paní JUDr. Havlíčkové z Krajského úřadu Plzeňského kraje, ředitelů a učitelů škol, proděkana FST, konstruktérů ze škodovky. Každý tým představil svoji dosavadní činnost na projektu. Studenti z naší školy prezentovali vyvíjené  workflow prostředí, které již brzy všichni zúčastnění začnou používat ke vzájemné komunikaci ve firmě. Dále naše IT oddělení vyvolalo diskusi o podobě a image facebookových a webových stránek S@P. Schůzky se zhostili aktivně a naprosto profesionálně. Čti dále…

JA Innovation Camp 2018


Jedná se o unikátní soutěž, která vychází z evropského konceptu Junior Achievement. Studenti z různých středních škol si vyzkoušejí práci v týmu, načerpají motivaci a podílejí se na řešení aktuálních problémů v oblasti inovací, technologií a vzdělávání.

Soutěže se účastnilo 80 studentů z různých škol, kteří se rozdělili do několika týmů. Celý den pracují nad zadaným úkolem. Jejich úkolem je přijít s novým řešením reálného problému ze světa byznysu. Téma zadání je až do oficiálního zahájení soutěže utajeno. Každý tým svůj koncept prezentuje před odbornou porotou. Zajímavostí tohoto projektu je aktivní zapojení konzultantů – z řad zaměstnanců partnera soutěže, kterým byla NN pojišťovna – přímo do soutěžních týmů. Čti dále…

Den v Londýně


Jeden den v Londýně prožili díky průvodci Chrisovi žáci 3. ročníků ve stejnojmenném představení. S interaktivní show přijeli do Plzně 5. března 2018 herci až Anglie. Smyslem bylo seznámit studenty se slangovými výrazy a frázemi používanými v každodenním životě. Čti dále…

Exit Tour


Dne 8.března se uskutečnil na naší škole již po druhé projekt EXIT Tour. Jednalo se o celodenní vzdělávací program pro 400  žáků prvních a druhých ročníků, který svým obsahem naplňuje požadavky Ministerstva školství na zajištění Minimálního preventivního programu. Čti dále…

Tři pěti z našich týmů patřily v Technické olympiádě k nejlepším!


Mimořádný úspěch slavily tři z pěti týmů naší školy přihlášených do soutěže středních škol Technická olympiáda Plzeňského kraje. Největší ovace si odnesla robotická ruka CCRA zhotovená žáky Janem Czapkem z 2.A a Milanem Nedomou z 2.B, které už ve škole známe jako firmu NEDPEK. Vedoucí jejich práce byla vyučující odborných předmětů Ing. Lenka Rážová. Dále se skvěle umístil robot na skládání hlavolamu Hanojská věž vytvořený žáky 4.B Josefem Sejčkem a Filipem Vidunou. Práci společně s žáky vedl vyučující odborných předmětů Ing. Jiří Mazanec. Jako třetí sklidili uznání se simulací inteligentního domu žáci 1.I Vojtěch Pšenák a Petr Vachulka. Tým vedl vyučující odborných předmětů Ing. Martin Hanzal.

Čti dále…

Konverzační soutěž v anglickém jazyce


Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce proběhlo 16. ledna 2018. První části se zúčastnilo 54 studentů. 30 soutěžících, kteří zvládli nejlépe poslechový test, postoupilo do samotné konverzační části. Čti dále…