Úspěch našich žáků na soutěži Hackathon otevřených dat Plzeňského kraje


Hackaton otevřených dat Plzeňského kraje je tradiční soutěž na podporu využívání otevřených dat státní správy a jejich vizualizaci pomocí prostředků Business Inteligence. Hackaton je organizován za spoluúčasti významných státních institucí jako je NKÚ nebo ČSI. Soutěž je rozdělena do třech celků:

  1. Stanovení tématu modelování a výběr vhodných dat
  2. Série přednášek na téma Business inteligence a úvod do vybraných nástrojů
  3. Vlastní hackaton, kde dochází k realizaci vybraného tématu

Letos se soutěže za SPŠE zúčastnil tým složený ze studentů 3.F, Martin Reich, Daniel Mai a Petr Škrlant, kteří si jako téma své práce zvolili COVID 19 Impact Factor. Business Intelligence aplikace dala do souvislosti informace o šíření COVID 19 v jednotlivých krajích, dostupnosti lékařského personálu a lůžkových kapacit, vybavenosti domácností na zvládání distanční výuky. K realizaci aplikace bylo využito celkem 6 datových sad z různých institucí.

V konkurenci 11 týmů, včetně gymnázií, se tým SPŠE umístil na 3. místě.