Výměna osvědčených postupů


Využití odborného vzdělávání a přípravy k provozování jednotného evropského digitálního trhu – Connecting EU

Naše škola se od roku 2018 zúčastní mezinárodního projektu spolupráce škol na platformě Erasmus+, který je zaměřen na využití digitálního trhu a zúčastní se jej odborné školy z České republiky, Německa, Rakouska, Finska a Španělska a spolupracující odborná firma z Belgie.

Učitelé VOŠ a SPŠE Plzeň ve spolupráci s učiteli partnerských škol sestavili v říjnu 2018 na pracovní schůzce ve Španělsku harmonogram setkávání žáků v jednotlivých zúčastněných zemích.

První setkání žáků proběhlo v Belgii v odborné firmě LIRO. Z každé školy se zúčastnili dva žáci. Naši školu reprezentovali Daniel Bek a Jiří Švihla ze 4. P. Schůzka byla zaměřena na sestavení a naprogramování automatizované linky určené k identifikaci, kompletaci a paletování produktu, kterým je pro náš projekt 3D sestava puzzle s motivy osobností pedagogické výchovy – Comenia, Erasma, Montessori a Socrata. Jedna sada těchto puzzle byla před schůzkou navržena a vyrobena na 3D tiskárnách v dílnách školy pod odborným dohledem Ing. Šárky Blechové PhD., aby žáci mohli ověřit funkčnost navržené linky přímo na vybraném typu produktu. Schůzka v Belgii byla úspěšná a schopnosti našich žáků byly vysoce hodnocené zástupcem firmy LIRO Robertem Gabrielsem.

Další spolupráce na projektu byla na dva roky přerušena kovidovou situací. V prosinci 2021 už vypadala situace nadějně, a proto jsme formou online setkání naplánovali další schůzku ve Finsku na leden 2022. Tato schůzka se opět bohužel neuskutečnila z důvodu zhoršené epidemiologické situace na partnerské škole v Kokemäki.

Minulý týden jsme se však konečně dočkali! Po dlouhé přípravě se žáci oboru IoT ze třídy 3.O – Vít Šaman a Patrik Süč a z 3.P Ondřej Matějka a Jan Mráz, za doprovodu Ing. Karla Hajžmana, zúčastnili týdenní schůzky organizované partnerskou školou HAK1 v Salzburgu. Tématem celého setkání bylo vytvoření online web shopu, marketingový průzkum a obchodní strategie pro náš produkt a produkty spolupracující školy z Recklinghausenu v Německu. Intenzivní práce probíhala den za dnem v mezinárodně složených skupinách žáků s přesnými úkoly pro každou skupinu. Výsledkem je funkční web shop s vybranými produkty a marketingová strategie pro jeho provoz.

Naši žáci získali během tohoto setkání značné množství zkušeností z ekonomické oblasti, které se ve svém oboru věnují zatím jen okrajově. Následující schůzka, která byla přeložena z ledna a měla by se uskutečnit se v květnu 2022 ve Finsku, bude zaměřena na odbornou část projektu týkající se realizace inteligentních instalací a jejich ovládání pomocí vzdáleného přístupu.

Ing. Karel Hajžman