Nulák – adaptační kurz


Navzdory coronavirovým opatřením a nepřízni počasí jsme na konci srpna opět vyrazili s našimi nováčky na třídenní Nulák do rekreačního zařízení poblíž Žihle. Účelem pobytu není jen seznámení se s novými spolužáky, ještě než první školní den usednou do lavic, ale hlavně utvoření nového kolektivu, ve kterém každý hraje důležitou roli a ve kterém není místo pro šikanu.

Pro žáky byl připraven rozmanitý program, aby každý student měl šanci v něčem vyniknout. Kromě seznamovacích her si žáci změřili síly v mnoha sportovních aktivitách, vědomostních soutěžích, vyzkoušeli si týmovou práci a natočili třídní video. Pro třídní učitele byly nejzajímavější meditační hry, kdy se dozvěděli mnoho o rodinném zázemí, osobních názorech a postojích svých svěřenců. Patronem kurzu byl tajemný Albert, který na konci poblahopřál nejúspěšnější třídě.

Žáci se ze seznamovacího kurzu vrátili jako jedna parta, věděli, s kým si sednou do lavice, a těšili se na nové kamarády. Začátek školního si tak opravdu užili. Jako jediná negativa žáci jako obvykle uváděli neustálé hledání signálu a příliš brzkou večerku, nicméně zpětná vazba od žáků potvrdila, že si téměř všichni našli nové kamarády a strach z nové školy se díky Nuláku rozplynul.

Lucie Charvátová