Závěrečná část projektu „Národní výročí“ ve sjednocené Evropě aneb 100 let vzniku České republiky a 100 let vyhlášení Svobodného státu Bavorsko


Ve dnech 12.-13.10.2019 byla realizována druhá část a evaluace projektu.

Během 2 dnů skupina žáků SPŠE Plzeň navštívila druhé největší bavorské město Norimberk, které stálo po celou dobu své existence ve středu evropského dění. Norimberk byl městem, ve kterém žili a tvořili významní umělci a politici, jako byl například Karel IV., Václav IV. a jiní. Konaly se zde však také nacistické sjezdy, hromadné vyvražďování i procesy, ve kterých se bilancovaly zločiny druhé světové války.

Prohlédli jsme nejvýznamnější stavby Norimberku jaké jsou Norimberský hrad, který byl sídlem většiny císařů Svaté říše římské, kostel Panny Marie, který nechal zde postavit Karel IV. a zde také v roce 1356 zveřejnil prvních 23 článků své Zlaté buly. Překrásný Orloj tohoto kostela byl postaven jako připomínka Zlaté buly Karla IV.. V roce 1361 v Norimberku se narodil Karlův syn, pozdější král Václav IV. Po prohlídce hradu jsme navštívili dům Albrechta Dürera a pokračovali cestou k hlavnímu náměstí. Zastavili jsme se v Kostelu svatého Sebalda, který je patronem města Norimberku. Další historický  kostel Svatého Vavřince z 13. století má dvě věže a mezi nimi devítimetrovou rozetu s erby Karla IV. a jeho manželky Anny Svídnické. Jedná se o nejstarší městský farní kostel.

Ke klenotům architektury patří Stará radnice, postavená začátkem 17. století. V Pamětní síni v přízemí radnice jsou vystaveny kopie říšských korunovačních klenotů. Na hlavním náměstí je Krásná Kašna, která byla zhotovena v gotickém stylu roku 1396 a jedná se o kamennou věž tyčící se do výše 19 metrů. Blízko centra se nachází budova Špitálu svatého ducha, která hrála největší roli v historii v letech 1424 až 1796, kdy zde byly uloženy říšské korunovační klenoty poté, co byly převezeny z Čech. Zajímalo nás také Germánské národní muzeum, ve kterém se ukazuje německá kultura od pravěku až do 20.století, muzejní fórum a Ulice lidských práv. K raritám Norimberka patří Norimberský trychtýř. Toto označení je spojeno se zázračnou metodou jak nalít informace do hlavy, aniž by se je člověk musel učit. Existuje mnoho zázračných učících metod, které toto nabízejí a ty se označují právě jako Norimberský trychtýř.

Moderní atrakce bylo Norimberské metro, o které po technické stránce především se zajímali chlapci. Jedná se o nejmladší metro v celém Německu. Zajímavostí je, že se jedná o plně automatizované metro = bez řidiče. V předním voze můžete jet a dívat se „do tunelu“ přímo.

Skoro celý den jsme strávili v DOKUMENTAČNÍM CENTRU A AREÁLU PRO ZASEDÁNÍ ŘÍŠSKÉHO SJEZDU NSDAP. V roce 2006 Norimberku zřízen rozsáhlý informační systém týkající se bývalého plánovaného areálu pro zasedání říšského sjezdu NSDAP. Přímo v místech, kdy byly plánovány anebo už také částečně realizovány jednotlivé stavby jsou umístěny velké informační tabule, na kterých se můžou zájemci o tuto temnou dobu nacistické nadvlády informovat, k čemu jednotlivá stanoviště měla sloužit a jak měla vypadat. Na celkem 23 místech jsme si prohlédli uvedené místo v reálu a na interaktivní tabuli pak porovnali s dřívějšími fotografiemi a plánky. Žáci také obdivovali technickou stránku expozici. Po následné evaluace projektu jsme plné dojmů jeli domu.

Anna Ženíšková

katedra HUP