Exkurze do automobilky Forum AUDI Ingolstadt a města Regensburg, SRN


Dne 4. prosince 2019 jsme se studenty tříd 3. O, 3. P a vybranými studenty ze tříd 2. P, 2. O a 2. DA navštívili město Ingolstadt a Regensburg.

V dopoledních hodinách jsme absolvovali prohlídku automobilky AUDI a muzea Audi. Na začátku byl žákům představen koncern AUDI. Následovala prohlídka a odborný výklad samotné výroby – montovací, svařovací i kompletační haly včetně lakovny. V průběhu samotné prohlídky výrobních hal, bylo vidět zapojení Průmyslu 4.0 a IOT v praxi. Výrobní haly jsou osazené roboty KUKA, kteří dělají většinu výroby. Každý robot má svůj ovládací tablet. V halách byli vidět informační tabule, které informovali o stavu výroby a plnění plánu. Dále studenti viděli prototypy nových vozidel, nákladní vlakové vozy, které odváží hotové automobily AUDI. V kompletační hale mohli studenti shlédnout systém zásobování jednotlivých kompletačních buněk pomocí systému Just in time.

V odpoledních hodinách následovala krátká prohlídka historického centra města Regensburg. Celá exkurze byla zakončena návštěvou adventních trhů.

Ing. Šárka Blechová