Filmový festival Fáze


Filmový festival má na naší škole již svoji tradici. Žáci elektro tříd 2. a 3. ročníků na něm představili své dokumenty, které vznikaly na akci Fáze. Třídy s nejlepším dokumentem dostaly od odborné poroty filmovou klapku.

Všechny čtyři snímky byly skvělé, zachytily atmosféru celého dne, zdokumentovaly aktivity a byly obohacené o rozhovory s účastníky či vynikaly hudebním doprovodem, takže porota měla těžký úkol vybrat nejlepší film. Speciální cenu za originalitu získal film 2.B,  ve kterém hlavní roli hrála lopata. Hlavní ceny byly uděleny dvě. Autoři snímku Fáze 2.A si byli vědomi snížené zvukové kvality, proto dokument pro diváky otitulkovali. Druhý vítězný snímek, film 3.A, obsahoval dokonce krátké anglické titulky.

Festival ukázal, nejen jaké máme talentované filmaře v řadách studentů, ale ve všech dokumentech jsme také mohli vidět rozesmáté a akční studenty, kteří oceňují akce, jako je například právě Fáze.

Lucie Charvátová