Studentské pracovní stáže v cizině s možností poznání země

V roce 2017 se naše škola úspěšně zapojila do programu Erasmus+, konkrétně do projektu Mobility osob – Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě

Cílem všech typů mobility je podporovat studující a umožnit jim osvojení svých schopností, znalostí či dovedností a zvýšit tak jejich osobní rozvoj a zaměstnatelnost.

Účastníci mobilit si zdokonalí znalosti cizích jazyků, zvýší si povědomí o jiných kulturách a zemích, zapojí se do sítě mezinárodních kontaktů a získají smysl pro evropské občanství a evropskou identitu.

Organizacím, které působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže pomohou mobility rozšířit kapacity, zvýšit přitažlivost a posílit mezinárodní rozměr.

Obecně pak mobility rozšíří přechod mezi formálním a neformálním vzděláváním, odbornou přípravou a trhem práce či podnikáním.

V rámci tohoto projektu vycestuje 35 studentů střední školy na pracovní stáž v odborné přípravě. Studenti pracují ve firmách a bydlí a stravují se v hostitelských rodinách. Délka stáže je 3 týdny.

Erasmus + 2017/2018

24.9. 2017 – 14.10. 2017

Místo stáže:

 • Irsko – Cork
 • Velká Británie – Portsmouth

Počet studentů:

 • Velká Británie: 9 studentů 4.ročníků
 • Irsko: 11 studentů 4.ročníků

Doprovod:

 • Velká Británie: Mgr. Helena Bendová
 • Irsko: PaedDr. Eva Dmitrišinová

28.5. 2018 – 19.6. 2018

Místo stáže:

 • Irsko – Cork
 • Velká Británie – Portsmouth

Počet studentů:

 • Velká Británie: 6 studentů 3.ročníků
 • Irsko: 9 studentů 3.ročníků

Doprovod:

 • Velká Británie: Mgr. Helena Bendová
 • Irsko: PaedDr. Eva Dmitrišinová

Erasmus + 2018/2019

DALŠÍ  ÚSPĚŠNÝ  PROJEKT V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+!!

Pokračování zahraničních pracovních stáží studentů!!

V roce 2018 jsme podali další žádost o přidělení grantu v rámci programu Erasmus + a protože žádost byla úspěšná, připravovala se během školního roku skupina 40 studentů SŠ a 6 studentů VOŠ na svůj odjezd do Velké Británie a Irska.

První část projektu byla úspěšně završena, v květnu se vrátily 3 studentky ze 14-ti týdenní stáže v Irském Dublinu.

Skupiny studentů SŠ vyjeli  v termínu 24.8. – 14.9. 2019  následovně:

 •  Irsko, Dublin :  12 studentů SŠ, doprovod  Mgr. Víchová
 • Irsko, Cork     :  14 studentů SŠ, doprovod. Mgr. Bendová
 • Anglie, Portsmouth: 14 studentů SŠ, doprovod PaedDr. Dmitrišinová