Maturita a klasifikace na konci 2. pololetí školního roku 2019/2020


Události posledních několika měsíců přinesly do fungování škol tak výrazný zásah, jaký si dosud nikdo ani nedokázal představit. Tato situace ovlivnila nejen organizaci výuky, ale přinesla s sebou i nutnost upravit pravidla pro klasifikaci žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 a ovlivní také průběh maturit.

V následujících dokumentech přinášíme informace o platných pravidlech a způsobech hodnocení na konci tohoto školního roku, včetně zákona 135/2020 Sb. i vyhlášky 211/2020 Sb., které byly v souvislosti s mimořádnými opatřeními přijaty a které dosud platné regule pro klasifikaci žáků a průběh maturitních zkoušek pozměnily.

Čti dále…

Naše škola pomáhá zdravotníkům!


Naše škola pomáhá zdravotníkům
Při výrobě čelenek k ochranným štítům pro zdravotníky a záchranáře našeho kraje pomáhá jedna z 3D tiskáren, které máme ve škole. Nápad přidat pomocnou ruku k dílu se zrodil v hlavě vyučující odborných předmětů Ing. Šárky Blechové, Ph.D. „Tiskárnu jsem si po dohodě s paní ředitelkou školy vzala domů, abych mohla tisknout dílčí části ročníkových a maturitních prací našich žáků. Když tiskárna netiskne pro potřeby žáků naší školy, pomáhá jiným,“ říká s úsměvem Šárka Blechová. Ve škole učí elektrotechniku a 3D grafiku. 3D tisk se stal jejím velkým koníčkem, ke kterému ji přivedla kolegyně učitelka Ing. Dagmar Brichcínová. Sama je absolventkou VOŠ a SPŠE Plzeň oboru Komerční elektrotechnika. Po studiu na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni byla na vysoké škole zapojena do několika projektů a získala doktorát v oboru řízení procesů v elektrotechnice. „Nakonec mne ale život zavál zpět na VOŠ a SPŠE Plzeň. Jsem za to ráda, protože mám možnost pomáhat našim žákům a studentům v technologiích budoucnosti, mezi něž 3D tisk patří,“ podotýká.

Čti dále…


Dne 3.prosince 2019 jsme se s vybranými studenty SPŠE a s kolegyní Mgr. Koptíkovou zúčastnili exkurze do bavorského města Regensburg s CK JH Travel.

Čti dále…

Juniorfest


Juniorfest  je filmový festival pro děti a mládež, který se v Plzeňském kraji koná pravidelně od roku 2008. Letošní 12. ročník nabízel řadu filmových projekcí animovaných, hraných či dokumentárních. Součástí mezinárodního filmového festivalu jsou doprovodné akce formou workshopů a kreativních dílen. Žáci 1. ročníků se zúčastnili promítání v DEPU2015 ve dvou dnech.

Čti dále…

Generál Petr Pavel na VOŠ a SPŠE


V rámci doprovodného programu Juniorfestu (Filmový festival mládeže) na naši školu zavítal generál Petr Pavel. Naši žáci měli v rámci besedy, kterou moderovala koordinátorka doprovodných akcí Juniorfestu p. Helena Ježková, možnost klást panu generálovi otázky.

Čti dále…

Exkurze do iQLANDIA v Liberci


Ve středu 16.10. 2019 a středu 23.10. 2019 v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji se sto žáků naší školy a sto žáků spolupracujících základních škol vydalo vždy dvěma autobusy do Liberce. První středu jsme měli rezervovanou show Sci-fiction, druhou středu show Na vlnách zvuku.

Čti dále…

Závěrečná část projektu „Národní výročí“ ve sjednocené Evropě aneb 100 let vzniku České republiky a 100 let vyhlášení Svobodného státu Bavorsko


Ve dnech 12.-13.10.2019 byla realizována druhá část a evaluace projektu.

Během 2 dnů skupina žáků SPŠE Plzeň navštívila druhé největší bavorské město Norimberk, které stálo po celou dobu své existence ve středu evropského dění. Norimberk byl městem, ve kterém žili a tvořili významní umělci a politici, jako byl například Karel IV., Václav IV. a jiní. Konaly se zde však také nacistické sjezdy, hromadné vyvražďování i procesy, ve kterých se bilancovaly zločiny druhé světové války.

Čti dále…

Seminář „Rozhoduj o Evropě“


Ve středu 23. října 2019 se osm žáků z 1. a 2. ročníku v rámci předmětu CSD zúčastnilo semináře „Rozhoduj o Evropě“, který se konal v budově Krajského úřadu v Plzni. Akce trvala celý den, přičemž byla rozdělena na dvě části. Žáci z různých škol a ročníků se vžili do role politiků. Nejdříve mezi sebou diskutovali jednotliví zástupci zemí a poté probíhala debata simulované Evropské rady a Evropského parlamentu. Odpolední část byla věnována besedě s politiky.

Čti dále…