Naše škola pomáhá zdravotníkům!


Naše škola pomáhá zdravotníkům

Při výrobě čelenek k ochranným štítům pro zdravotníky a záchranáře našeho kraje pomáhá jedna z 3D tiskáren, které máme ve škole. Nápad přidat pomocnou ruku k dílu se zrodil v hlavě vyučující odborných předmětů Ing. Šárky Blechové, Ph.D. „Tiskárnu jsem si po dohodě s paní ředitelkou školy vzala domů, abych mohla tisknout dílčí části ročníkových a maturitních prací našich žáků. Když tiskárna netiskne pro potřeby žáků naší školy, pomáhá jiným,“ říká s úsměvem Šárka Blechová. Ve škole učí elektrotechniku a 3D grafiku. 3D tisk se stal jejím velkým koníčkem, ke kterému ji přivedla kolegyně učitelka Ing. Dagmar Brichcínová. Sama je absolventkou VOŠ a SPŠE Plzeň oboru Komerční elektrotechnika. Po studiu na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni byla na vysoké škole zapojena do několika projektů a získala doktorát v oboru řízení procesů v elektrotechnice. „Nakonec mne ale život zavál zpět na VOŠ a SPŠE Plzeň. Jsem za to ráda, protože mám možnost pomáhat našim žákům a studentům v technologiích budoucnosti, mezi něž 3D tisk patří,“ podotýká.

V současné době tiskne především práce žáků školy, které potřebují k odborným dlouhodobým pracím. „V rámci našich odborných předmětů jsme se domluvili, že budu tisknout pro naše žáky, kteří potřebují 3D technologii a nemají možnost tisknout díly doma. Jsou to různé součástky robotických systémů nebo jiné výrobky, které si pak žáci osadí elektronikou a vytvoří funkční prototyp. Ve volném čase tisknu čelenky, které jsou součástí ochranných štítů,“ vysvětluje Šárka Blechová.

Tisk jedné čelenky trvá necelé tři hodiny a šablonu pro tisk získala vyučující právě od ZČU. „Čelenky předává Fakultě elektrotechnické, se kterou naše škola úzce spolupracuje.  Škola už takto poslala na pomoc zdravotníkům a záchranářům kolem stovky čelenek,“ konstatuje  Šárka Blechová. Na čelenky přichytí pracovníci Fakulty elektrotechnické, pod vedením dalšího bývalého absolventa VOŠ a SPŠE Plzeň Ing. Karla Šímy s dalšími dobrovolníky ochranný průhledný štít vyrobený ze zalaminované folie, která dovoluje opakované použití a desinfekci běžnými prostředky, např. isopropylalkoholem.  Veškerá manipulace nejen s vytištěnými čelenkami probíhá v ochranném oděvu a rukavicích, aby došlo k co nejmenší kontaminaci okolním prostředím. O tom, že takto vyrobené ochranné štíty zdravotníkům skutečně pomáhají, se mohla sama před pár dny přesvědčit. „Minulý týden mi volal kamarád, že jeho dcera má bolavý zub, ale stomatoložka ošetření nechce provést, protože nemá ochranné prostředky. Vyzvedl si pár ochranných štítů a vše dobře dopadlo. Jsem velmi ráda za to, že naše škola i v této nelehké době patří mezi ty, kteří skutečně pomáhají,“ uzavírá s úsměvem Šárka Blechová.

V naší škole mají žáci a studenti běžně přístup k 3D tisku. Na chodbách mají k dispozici deset 3D tiskáren za podobných podmínek jako běžné tiskárny s kopírkami a skenery.  Další 3D tiskárny slouží pro výuku a škola plánuje nákup dalších. „Škoda, že nemůžeme použít na tisk ochranných pomůcek pro zdravotníky všechny tiskárny, které máme. To bychom byli absolutní jedničky. Na štíty musí být totiž odolnější tiskový filament, než dokáží zpracovat naše běžné školní tiskárny,“ podotýká ještě závěrem učitelka odborných předmětů.

Autorka: Mgr. Renata Jenšíková

Foto: Ing. Šárka Blechová, Ph.D.