Virtuální realita od EDUGrantu


Naše škola se stala úspěšným žadatelem EDUGrantu od společnosti EDUTeam z.s.

Účelem vynaložení prostředků získaných z grantu je vybavení již stávající laboratoře VR a AR deseti brýlemi Oculus Quest 2. Nahradí nebo doplní tak stávající a již nevyhovující vybavení. Laboratoř slouží primárně pro výuku vývoje aplikací pro virtuální a rozšířenou realitu ve 4. ročníku oboru IT. Každý rok tak využije laboratoř a její vybavení cca 100 žáků. Laboratoř je dále využívána našimi žáky i mimo výuku, pro realizaci jejich vlastních projektů.

 

Mgr. Pavel Anderle

INFORMACE PRO ŽÁKY 4. ROČNÍKŮ STŘEDNÍ ŠKOLY, ÚČASTNÍKY DIDAKTICKÝCH TESTŮ


Před příchodem na didaktické testy musí v pondělí 24. května 2021 podstoupit VŠICHNI MATURANTI preventivní antigenní testy! Nelze uznávat výsledky testování z minulých dnů. Platí pouze čtyři výjimky:

1. prodělaný covid max. 90 dní zpětně – potvrzení o pozitivním testu,
2. ukončené očkování (14 dní po 2. dávce),
3. profesionální PCR test (max. 14 dní starý)
4. profesionální AG test (max 72 hodin starý).

Čti dále…

Informace k výuce od 24. května 2021


INFORMACE K VÝUCE V 1. – 3. ROČNÍKU STŘEDNÍ ŠKOLY V TÝDNU OD 24. KVĚTNA 2021

POZOR!!! Ve dnech 24. a 25. května pokračuje v naší škole u žáků 1., 2. a 3. ročníků střední školy distanční výuka. POZOR!!! Prezenční výuka startuje pro středoškoláky od středy 26. května 2021 třídnickou hodinou, během které provedou žáci pod vedením třídního učitele samotestování antigenními testy. Nepřítomné žáky třídní učitel zaeviduje a zajistí otestování po příchodu do školy v daném týdnu v IC školy. V dalších týdnech bude třídnická hodina s testováním vždy 1. hodinu v pondělí.

Čti dále…

Začíná návrat do lavic!!!


Zítra, tedy ve středu 25. 11. 2020, se obnovuje osobní účast ve vyučování pro žáky 4. ročníků střední školy a pro studenty 3. ročníku vyšší odborné školy.

Přesto však zůstávají některá omezení – nadále se nevyučuje tělesná výchova a pro zatím, do pátku 27. 11. 2020, zůstávají žáci maturitního ročníku bez výuky cizích jazyků (prezenční i distanční). Vyučující pouze zadávají žákům úkoly. Výuka cizích jazyků (prezenční i distanční) se do 27. 11. 2020 nekoná ani na vyšší odborné škole a vyučující rovněž jen zadávají studentům úkoly. Výjimkou jsou studijní skupiny 3. MA a 3.IF, které mohou dle aktuálního rozvrhu výuku absolvovat.

Přesto však zůstávají některá omezení – nadále se nevyučuje tělesná výchova a pro zatím, do pátku 27. 11. 2020, zůstávají žáci maturitního ročníku bez výuky cizích jazyků (prezenční i distanční). Vyučující pouze zadávají žákům úkoly. Výuka cizích jazyků (prezenční i distanční) se do 27. 11. 2020 nekoná ani na vyšší odborné škole a vyučující rovněž jen zadávají studentům úkoly. Jedinou výjimkou je studijní skupina 3. MA, která je homogenní a může výuku absolvovat.

Žáci střední školy a studenti vyšší odborné školy, podívejte se do systému Bakaláři, na svůj aktuální rozvrh hodin! Některé třídy maturitního ročníku střední školy mají v konkrétní dny naplánovánu distanční výuku. Je nutné setrvale sledovat všechny informační kanály školy ať nezameškáte nic, co by mohlo pomoci s přípravou k maturitní zkoušce či splnění studijních povinností a absolutoriu.

Žáci 1., 2. a 3. ročníků střední školy a studenti 1. a 2. ročníků vyšší odborné školy nadále pokračují v plnohodnotné distanční výuce!

Školní jídelna je v provozu a můžete si objednávat obědy. Domov mládeže se otevře pro žáky 4. ročníků střední školy a studenty 3. ročníku vyšší odborné školy ve středu 25. 11. 2020 v 6:30 hodin ráno, kdy se můžete začít ubytovávat. Ubytovaní si mohou už dnes objednat celodenní stravu ve školní jídelně. Nezapomeňte si čip, kterým si označujete příchod a odchod ze školy, potřebujete ho k výdeji stravy ve školní jídelně a ubytovaní k přístupu na domov mládeže. Bez čipu nebudete do budovy školy vpuštěni!

Distanční výuka pokračuje až do odvolání!


AŽ DO ODVOLÁNÍ bude pokračovat distanční výuka na střední i vyšší odborné škole. Zatímco se někomu už stýská po škole, učitelích, spolužácích ?‍ nebo dokonce školní jídelně, jiní se radují, že si mohou přispat a psát test třeba z angličtiny ještě v pyžamu. Prostě všechno má své. Studentům IT oborů či internetu věcí však tato neobvyklá situace přináší naprosto nečekanou a praktickou přípravu na budoucí povolání. Vždyť vzdálená správa počítačových systémů nebo výrobních a řídících technologií je přesně to, co je v praxi čeká. Takže: Kdo jiný, když ne my a kdy jindy, když ne teď bychom se měli co nejvíce učit a naučit!!!

Čti dále…

Hledáme nového kolegu na výuku IT


Rádi přijmeme nového kolegu pro výuku IT se zaměřením na počítačové sítě a počítačové systémy. Nabízíme částečný úvazek  v rozsahu maximálně 14 hodin týdně. Možno samozřejmě i méně. Požadujeme, alespoň částečnou znalost problematiky počítačových sítí a operačních systémů (Linux a Windows). Dále pak pedagogické vzdělání nebo potvrzení o studiu pedagogického vzdělání, případně potvrzení o výkonu pracovní činnosti v požadovaných oblastech výuky. Nabízíme možnost realizace při výuce našich žáků na SPŠE nebo VOŠ a platové ohodnocení odpovídající platovým tabulkám pro pedagogické pracovníky.

Volné místo učitele fyziky


VOŠ a SPŠE Plzeň nabízí od 24. 8. 2020 volné místo učitele fyziky nebo fyziky v kombinaci s matematikou nebo s chemií (na plný, popř. na částečný úvazek, dle domluvy).

Zájemci o uvedenou pracovní pozici zašlou svůj strukturovaný životopis na e-mailovou adresu: vargova@spseplzen.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Vargová, telefon: 778 760 669

Maturita a klasifikace na konci 2. pololetí školního roku 2019/2020


Události posledních několika měsíců přinesly do fungování škol tak výrazný zásah, jaký si dosud nikdo ani nedokázal představit. Tato situace ovlivnila nejen organizaci výuky, ale přinesla s sebou i nutnost upravit pravidla pro klasifikaci žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 a ovlivní také průběh maturit.

V následujících dokumentech přinášíme informace o platných pravidlech a způsobech hodnocení na konci tohoto školního roku, včetně zákona 135/2020 Sb. i vyhlášky 211/2020 Sb., které byly v souvislosti s mimořádnými opatřeními přijaty a které dosud platné regule pro klasifikaci žáků a průběh maturitních zkoušek pozměnily.

Čti dále…