Informace k výuce od 24. května 2021


INFORMACE K VÝUCE V 1. – 3. ROČNÍKU STŘEDNÍ ŠKOLY V TÝDNU OD 24. KVĚTNA 2021

POZOR!!! Ve dnech 24. a 25. května pokračuje v naší škole u žáků 1., 2. a 3. ročníků střední školy distanční výuka. POZOR!!! Prezenční výuka startuje pro středoškoláky od středy 26. května 2021 třídnickou hodinou, během které provedou žáci pod vedením třídního učitele samotestování antigenními testy. Nepřítomné žáky třídní učitel zaeviduje a zajistí otestování po příchodu do školy v daném týdnu v IC školy. V dalších týdnech bude třídnická hodina s testováním vždy 1. hodinu v pondělí.

V souvislosti se zajištěním preventivního testování, bude také upraven rozvrh hodin. Sledujte nadále školní e-mailovou schránku, školní informační portál, intranet a změny rozvrhu v bakalářích. V rámci výuky se uskuteční i výuka tělesné výchovy při dodržení platných protiepidemických opatření.

Více informací o fungování škol od 24. května 2021 zde: https://www.msmt.cz/zaci-2-stupnu-zs-se-v-nekterych-krajich-vrati-do-skol-3


INFORMACE K VÝUCE PRO STUDENTY VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY V TÝDNU OD 24. KVĚTNA 2021

POZOR!!! Výuka na vyšší odborné škole bude až do konce letního období probíhat distanční formou. V případě potřeby prezenční výuky platí stejná pravidla jako u konzultací v tomto období. V den výuky si vyučující vyzvedne studenty u vrátnice školy, odvede je do Informačního centra k provedení preventivního testování a po negativním testu si je odvede do učebny. Stejné opatření platí i pro příchod na zápočty a zkoušky. Studenti nadále nemají umožněný přístup do školní budovy s použitím čipu. Sledujte nadále školní e-mailovou schránku, informační portál a intranet. 

Více informací o fungování škol od 24. května 2021 zde: https://www.msmt.cz/zaci-2-stupnu-zs-se-v-nekterych-krajich-vrati-do-skol-3