INFORMACE PRO ŽÁKY 4. ROČNÍKŮ STŘEDNÍ ŠKOLY, ÚČASTNÍKY DIDAKTICKÝCH TESTŮ


Před příchodem na didaktické testy musí v pondělí 24. května 2021 podstoupit VŠICHNI MATURANTI preventivní antigenní testy! Nelze uznávat výsledky testování z minulých dnů. Platí pouze čtyři výjimky:

1. prodělaný covid max. 90 dní zpětně – potvrzení o pozitivním testu,
2. ukončené očkování (14 dní po 2. dávce),
3. profesionální PCR test (max. 14 dní starý)
4. profesionální AG test (max 72 hodin starý).

Všichni účastníci didaktických testů mají zajištěný samostatný vstup do školy přes dílny z Blatenské ulice. Preventivní testování bude probíhat v učebně D17 (dílna). Tímto vchodem přijdou i ti, na něž se vztahují výše uvedené výjimky z povinného testování.
Vstup do školy bude v pondělí 24. května 2021 pro účastníky didaktického testu z matematiky v čase od 7:00 do 7:30 hodin, pro účastníky didaktického testu z anglického jazyka v čase od 12:00 do 13:00 hodin. V úterý 25. května a ve středu 26. května (platí pro účastníky didaktických testů MAT+) je vstup běžně hlavním vchodem. POZOR!!! Pokud někdo přijde na poslední chvíli nebo pozdě, nemůžeme garantovat, že včas stihneme testy a zadání didaktického testu!
Všichni negativně otestovaní žáci dostanou na ruku rozlišovací pásek, kterým se prokáží zadavatelům didaktických testů. Tento pásek si ponechají i pro další dny.

Co se týče testování na ústní zkoušky, toto bude zajišťovat třídní učitel. Všichni maturanti z daného půldne, dostavte se všichni 20 minut před prvním losováním.

Více informací o fungování škol od 24. května 2021 zde: https://www.msmt.cz/zaci-2-stupnu-zs-se-v-nekterych-krajich-vrati-do-skol-3