Začíná návrat do lavic!!!


Zítra, tedy ve středu 25. 11. 2020, se obnovuje osobní účast ve vyučování pro žáky 4. ročníků střední školy a pro studenty 3. ročníku vyšší odborné školy.

Přesto však zůstávají některá omezení – nadále se nevyučuje tělesná výchova a pro zatím, do pátku 27. 11. 2020, zůstávají žáci maturitního ročníku bez výuky cizích jazyků (prezenční i distanční). Vyučující pouze zadávají žákům úkoly. Výuka cizích jazyků (prezenční i distanční) se do 27. 11. 2020 nekoná ani na vyšší odborné škole a vyučující rovněž jen zadávají studentům úkoly. Výjimkou jsou studijní skupiny 3. MA a 3.IF, které mohou dle aktuálního rozvrhu výuku absolvovat.

Přesto však zůstávají některá omezení – nadále se nevyučuje tělesná výchova a pro zatím, do pátku 27. 11. 2020, zůstávají žáci maturitního ročníku bez výuky cizích jazyků (prezenční i distanční). Vyučující pouze zadávají žákům úkoly. Výuka cizích jazyků (prezenční i distanční) se do 27. 11. 2020 nekoná ani na vyšší odborné škole a vyučující rovněž jen zadávají studentům úkoly. Jedinou výjimkou je studijní skupina 3. MA, která je homogenní a může výuku absolvovat.

Žáci střední školy a studenti vyšší odborné školy, podívejte se do systému Bakaláři, na svůj aktuální rozvrh hodin! Některé třídy maturitního ročníku střední školy mají v konkrétní dny naplánovánu distanční výuku. Je nutné setrvale sledovat všechny informační kanály školy ať nezameškáte nic, co by mohlo pomoci s přípravou k maturitní zkoušce či splnění studijních povinností a absolutoriu.

Žáci 1., 2. a 3. ročníků střední školy a studenti 1. a 2. ročníků vyšší odborné školy nadále pokračují v plnohodnotné distanční výuce!

Školní jídelna je v provozu a můžete si objednávat obědy. Domov mládeže se otevře pro žáky 4. ročníků střední školy a studenty 3. ročníku vyšší odborné školy ve středu 25. 11. 2020 v 6:30 hodin ráno, kdy se můžete začít ubytovávat. Ubytovaní si mohou už dnes objednat celodenní stravu ve školní jídelně. Nezapomeňte si čip, kterým si označujete příchod a odchod ze školy, potřebujete ho k výdeji stravy ve školní jídelně a ubytovaní k přístupu na domov mládeže. Bez čipu nebudete do budovy školy vpuštěni!