banner přijímačky

 

CISCO akademie

CISCO akademie

Chcete vědět jak funguje Internet? Studujte síťovou akademii Cisco NetAcad!

VOŠ a SPŠE Plzeň je od roku 2001 akademií (Cisco Academy) pro program Cisco Networking Academy (CNA, CNAP, NetAcad). Cílem tohoto celosvětového e-learnigového programu je přispět k profesní přípravě síťových specialistů pro potřeby budování globální informační společnosti. Obsah programu NetAcad je připravován firmou Cisco, která patří mezi světové výrobce síťových technologií.

Celosvětově je přes 10 000 akademií ve 165 zemích s cca 1 miliónem studentů ročně od roku 1997, kdy byl program NetAcad založen. V ČR je aktuálně 75 akademií s cca 8 000 studenty studujícími ročně.

V současné době naše škola v rámci síťové akademie NetAcad nabízí pro studenty školy nové kurzy CCNA Exploration. Tento kurz je určen zejména pro budoucí správce počítačových sítí a ty, kdo chtějí ve studiu oboru počítačových sítí dále pokračovat na vysoké škole. Tuto novou verzi vyučujeme od začátku školního roku 2007/08, po jejím celosvětovém uvolnění v červenci 2007. V současnosti ji v rámci výuky a ŠVP nabízíme jako jediná střední škola v Plzni i v našem kraji.

Z celkových 4 semestrů kurzu CCNA Exploration (jméno je odvozené od celosvětové průmyslové certifikace síťových pracovníků Cisco Certified Network Associate) lze na naší škole studovat všechny čtyři semestry:

 1. Základy síťových technologií,
 2. Koncepce směrování a směrovací protokoly,
 3. Přepínání v lokálních sítích LAN a bezdrátové technologie,
 4. Připojování k sítím WAN.

Úspěšný student obdrží doklad o absolvování jednotlivého semestru a může dále pokračovat ve studiu dalších kurzů NetAcad na vysoké škole, popřípadě složit (prostřednictvím společnosti Pearson VUE) zaměstnavateli vysoce ceněnou mezinárodní certifikační zkoušku CCNA (640-802) (Cisco Certified Network Associate).

Přínosy studia síťové akademie:

 • Originální špičkové interaktivní učební materiály (kurikula) v angličtině jsou dostupné online 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
 • Vyučují kvalifikovaní a certifikovaní lektoři (CCNA Cisco Certified Academy Instructor (CCNA CCAI))
 • Naši studenti mají navíc na k dispozici zhuštěný překlad učebních materiálů (kurikul) na školním intranetu či knižně.
 • Moderně vybavená síťová laboratoř.
 • Pro samostanou práci doma mají studenti k dispozici výukový a vizualizační software pro simulaci sítě PacketTracer.
 • Testy studenti píší v češtině na školním intranetu a následně tytéž v angličtině jako registrovaní uživatelé na webu Cisco NetAcad.
 • Přínosem pro studenty je tedy také aktivní používání technické angličtiny.
 • Studenti získají za semestry úspěšně zakončené závěrečnou zkouškou certifikát Cisco o dokončení semestru.

Studují studenti oborů:

 • IT – Správa počítačových sítí a webdesign – povinný předmět Počítačové systémy a sítě (PST)
 • Technické lyceum – volitelný obor Počítačové sítě – volitelný předmět Počítačové sítě (POSv).

Pro tyto obory je NetAcad (první tři semestry CCNA Exploration) plně integrována do nových Školních vzdělávacích programů (ŠVP).
Absolventi našich kurzů úspěšně porovnávají své znalosti a schopnosti s ostatními účastníky tohoto celosvětového programu. Tři studenti naší lokální síťové akademie se v roce 2008 poprvé zúčastnili národního finále soutěže Networking Academy Games (NAG2008) v kategorii družstev, kde obsadili 4. místo z celkového počtu dvanácti tříčlenných družstev. V roce 2009 obsadilo školní reprezentační družstvo v národním kole NAG2009 opět 4. místo z celkového počtu třinácti soutěžících družstev. V roce 2010 obsadilo školní reprezentační mužstvo v národním kole 6. místo ze čtrnácti soutěžících družstev. V roce 2011 obsadilo školní reprezentační družstvo v národním kole opět „oblíbené“ 4. místo ze třinácti soutěžících družstev.

Pro motivaci studentů ke studiu a pro jejich další odborné vzdělání pořádáme inspirující odborné exkurze.

V roce 2009 získala naše škola prostřednictvím Plzeňského kraje na podporu výuky síťové akademie grant z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. A jsme tak od dubna 2009 řešiteli projektu „Výuka počítačových sítí v CNAP“. O tomto našem grantovém projektu vyšel článek i na webu Cisco v USA. Po ukončení tohoto projektu v září 2011 běží v současné době pětileté období jeho udržitelnosti.

Zde si, prosím, stáhněte náborový letáček pro Vaše studium

Produktový list Cisco CCNA Exploration

Napsali o nás na webu Cisco (USA)

Odkaz na celosvětový portál NetAcad s učebními materiály na webu Cisco.com

Odkaz na naši školu v celosvětové databázi Síťových akademií Cisco

Memorandum mezi MŠMT a firmou Cisco
Ing. Miroslav Páv, CCNA CCAI, učitel PST, POS a administrátor NetAcad
kontakt: pav@spse.pilsedu.cz

Výuka počítačových sítí na naší škole je podpořena z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.