banner přijímačky

 

Program MSDN AA

Program MSDN AA

MSDN Academic Alliance je licenční program společnosti Microsoft, který členské škole poskytuje zdarma neomezené množství licencí vybraných produktů pro výukové a výzkumné účely – do učeben, laboratoří, pro učitele, ale i pro studenty vybraných předmětů dané školy, kteří si tyto produkty mohou instalovat na domácí počítače.

Podmínky programu MSDN AA

Studenti, kteří absolvují alespoň jeden předmět z oboru informatika (všichni studenti naší školy) mohou využít software z programu MSDN AA na svých domácích počítačích pro studijní a osobní účely. Po ukončení výuky předmětu si studenti mohou ponechat software na domácích počítačích. Pokud školu opustí, mohou si produkty ponechat za podmínky dodržení licenčních ujednání. 

Využití programu

Výňatek z licenčních podmínek:

 • Můžete používat software pro nekomerční účely včetně výuky, výzkumu, designu, vývoje a testování, pro hodnocení, testy nebo osobní projekty. Nesmíte využívat software MSDN AA za účelem zisku.
 • Jakmile přestanete být studentem školy, nemůžete nadále získávat software MSDN AA. Nicméně můžete dále používat produkty instalované již dříve na vaše PC za podmínky, že dodržíte programové směrnice MSDN AA.
 • Nesmíte dát kopie, zapůjčit nebo nahrát software dalším osobám. Další uživatelé, kteří přicházejí v úvahu, musí získat software za podmínek stanovených správcem programu MSDN AA.

Co je v programu zahrnuto

Program MSDN AA zahrnuje

 • Operační systémy Windows včetně nejnovějších verzí
 • Serverové produkty (Windows Server, ISA Server, BizTalk Server, Exchange Server, SQL Server, Systems Management Server…)
 • Visual Studio .NET
 • Aplikace: Visio Professional, Project Professional, Access
 • Technická knihovna se znalostní bází
 • MSDN Library

Kompletní seznam produktů zahrnutých v programu.

Upozornění: v programu nejsou zahrnut program Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint).

Jak získat členství v MSDNAA

 • Podepsat Smlouvu o studentském užívání (nejlépe hromadně za celou třídu) a její doručení administrátorovi na SPŠE
 • Po zavedení do systému budou na vyplněný e-mail zaslány přístupové informace do programu Microsoft Dream Spark, kde je možné stahovat software

Kontakt