banner přijímačky

 

Modernizace a rekonstrukce 2. učebnového pavilonu VOŠ a SPŠE Plzeň

Modernizace a rekonstrukce 2. učebnového pavilonu VOŠ a SPŠE Plzeň

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/05.01576
Datum zahájení projektu: 10. 12. 2007
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2012
Je dána žádost o prodloužení termínu do 30. 11. 2012
Celkové způsobilé výdaje 39 981 682,- Kč

Stručný obsah projektu:

Projekt spočíval v kompletní modernizaci a rekonstrukci 2. učebnového pavilonu. V rámci projektu byly vybudovány dvě učebny, které disponují projekční a zvukovou technikou a dvě multimediální učebny pro výuku cizích jazyků. Součástí rekonstrukce bylo vytvoření odborné učebny pro praktickou výuku automatizace a mikroprocesorové techniky. V sousední učebně, která doposud sloužila jako učebna výpočetní techniky, byl prostor rekonstruován tak, aby byl způsobilý pro výuku systémů počítačových sítí. Projekt zahrnuje také modernizaci informačního centra a další rekonstrukce. Z hlediska respektování principu rovných příležitostí je významná modernizace výtahu, díky které se mohou také vozíčkáři bez problémů dostat do učeben ve 2. pavilonu. Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnit technické zázemí a infrastrukturu pro vzdělávání studentů VOŠ a SPŠE Plzeň a zkvalitnění vzdělávacích služeb. Na projektu se finančně podílí Krajský úřad Plzeňského kraje.

Vlastní modernizace a rekonstrukce 2. učebnového pavilonu započala 02.05.2012. Stavebním pracím předcházelo výběrové řízení na generálního dodavatele stavby včetně vybavení specifikovaným DM. Ve výběrovém řízení zvítězila cenová nabídka firmy STAVPRAN spol. s r.o. Po dobu rekonstrukce probíhaly práce dle časového harmonogramu. Stavba byla předána k užívání 23.08.2012. Dne 30.08.2012 byl vystaven ÚMO 2 Plzeň – Slovany Kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Identifikace operačního programu

Číslo operačního programu: CZ.1.14
Název operačního programu: ROP NUTS II Jihozápad
Číslo prioritní osy: 14.2
Název prioritní osy: Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Číslo výzvy: 05
Název výzvy: 5. kolo výzvy ROP NUTS II Jihozápad

Schránka02 Schránka03