banner přijímačky

 

Junior Achievement

Junior Achievement

JUNIOR ACHIEVEMENT

 • Junior Achievement je nejstarší a nejrozsáhlejší mezinárodní vzdelávací nezisková organizace na světe. Byla založena v roce 1919 v USA.
 • Junior Achievement dnes působí ve 115 zemích sveta a do jejích programu se každoročně zapojuje 7 miliónů dětí a mladých lidí mezi 6 a 22 roky.
 • Českou kancelář Junior Achievement založil v roce 1992 pan Tomáš Baťa.

JAKÉ JSOU CÍLE JUNIOR ACHIEVEMENT?

 • Poskytovat žákům a studentům praktické ekonomické vzdělání, rozvíjet jejich dovednosti spojené s podnikáním a znalosti v oblasti finanční gramotnosti tak, aby se v reálném životě dovedli prosadit a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce.
 • Propojovat akademický svět a svět businessu. Manažeri partnerských společností Junior Achievement pomáhají pri výuce kurzu JA ve školách, přednášejí studentům v rámci Akademií, přibližují jim činnost firem, ve kterých sami působí a pomáhají studentům objevovat jejich vlastní potenciál. Manažeri se podílejí i na vedení samotné organizace Junior Achievement.
 • Podporovat a rozvíjet talent, kreativitu, podnikavost a perspektivy mladých lidí.

PROGRAMY A KURZY JUNIOR ACHIEVEMENT

 • Junior Achievement je jedinou organizací v České republice, která vyvinula a aplikuje dlouhodobou ucelenou koncepci ekonomického vzdělávání pro základní, střední a vyšší odborné školy.
 • Veškeré programy Junior Achievement a školení pro učitele jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
 • Programy Junior Achievement jsou plně funkčním nástrojem výuky ekonomických předmětu. Jsou zpracované ve struktuře ŠVP, a tak lépe zařaditelné do celkové koncepce školních vzdělávacích programů jednotlivých škol. Kurzy a předměty Junior Achievement jsou vyučovány v češtine a přizpůsobují se českému ekonomickému prostředí i tuzemskému vzdělávacímu systému.
  • Základním školám nabízí Junior Achievement tyto výukové moduly: Abeceda podnikání, Profesní orientace, Základy národního hospodárství
  • Studentům středních a vyšších odborných škol ve veku od 15ti do 22ti let nabízí Junior Achievement tyto výukové moduly: Aplikovaná Ekonomie, TTBiz – Travel and Tourism Business, e-learningy Poznej svoje peníze a e-Ekonomie, GBE – Etika v podnikání, e-simulace Banky v akci a MESE. Junior Achievement dále nabízí jedinečný projekt Studentská společnost Junior Achievement, kdy studenti za účelem vzdělávání provozují reálnou studentskou společnost, která nakupuje, vyrábí, prezentuje i prodává reálné produkty či služby za reálné peníze.