Bronzoví „dofáci“


I přes nepříznivou situaci na sobě účastníci DofE tvrdě pracovali a plnili si stanovené cíle. Zlepšovali se ve vytrvalostním běhu, pilovali tanec, trénovali bojové sporty, zdokonalovali se v tvorbě videí či jazycích a v neposlední řadě se věnovali dobrovolnické činnosti, doučovali spolužáky, vedli mladé dobrovolné hasiče nebo nakupovali seniorům. Své úsilí zakončili v létě dobrodružnou expedicí podél Berounky.

Čti dále…

Začíná návrat do lavic!!!


Zítra, tedy ve středu 25. 11. 2020, se obnovuje osobní účast ve vyučování pro žáky 4. ročníků střední školy a pro studenty 3. ročníku vyšší odborné školy.

Přesto však zůstávají některá omezení – nadále se nevyučuje tělesná výchova a pro zatím, do pátku 27. 11. 2020, zůstávají žáci maturitního ročníku bez výuky cizích jazyků (prezenční i distanční). Vyučující pouze zadávají žákům úkoly. Výuka cizích jazyků (prezenční i distanční) se do 27. 11. 2020 nekoná ani na vyšší odborné škole a vyučující rovněž jen zadávají studentům úkoly. Výjimkou jsou studijní skupiny 3. MA a 3.IF, které mohou dle aktuálního rozvrhu výuku absolvovat.

Přesto však zůstávají některá omezení – nadále se nevyučuje tělesná výchova a pro zatím, do pátku 27. 11. 2020, zůstávají žáci maturitního ročníku bez výuky cizích jazyků (prezenční i distanční). Vyučující pouze zadávají žákům úkoly. Výuka cizích jazyků (prezenční i distanční) se do 27. 11. 2020 nekoná ani na vyšší odborné škole a vyučující rovněž jen zadávají studentům úkoly. Jedinou výjimkou je studijní skupina 3. MA, která je homogenní a může výuku absolvovat.

Žáci střední školy a studenti vyšší odborné školy, podívejte se do systému Bakaláři, na svůj aktuální rozvrh hodin! Některé třídy maturitního ročníku střední školy mají v konkrétní dny naplánovánu distanční výuku. Je nutné setrvale sledovat všechny informační kanály školy ať nezameškáte nic, co by mohlo pomoci s přípravou k maturitní zkoušce či splnění studijních povinností a absolutoriu.

Žáci 1., 2. a 3. ročníků střední školy a studenti 1. a 2. ročníků vyšší odborné školy nadále pokračují v plnohodnotné distanční výuce!

Školní jídelna je v provozu a můžete si objednávat obědy. Domov mládeže se otevře pro žáky 4. ročníků střední školy a studenty 3. ročníku vyšší odborné školy ve středu 25. 11. 2020 v 6:30 hodin ráno, kdy se můžete začít ubytovávat. Ubytovaní si mohou už dnes objednat celodenní stravu ve školní jídelně. Nezapomeňte si čip, kterým si označujete příchod a odchod ze školy, potřebujete ho k výdeji stravy ve školní jídelně a ubytovaní k přístupu na domov mládeže. Bez čipu nebudete do budovy školy vpuštěni!

Distanční výuka pokračuje až do odvolání!


AŽ DO ODVOLÁNÍ bude pokračovat distanční výuka na střední i vyšší odborné škole. Zatímco se někomu už stýská po škole, učitelích, spolužácích 🧑‍ nebo dokonce školní jídelně, jiní se radují, že si mohou přispat a psát test třeba z angličtiny ještě v pyžamu. Prostě všechno má své. Studentům IT oborů či internetu věcí však tato neobvyklá situace přináší naprosto nečekanou a praktickou přípravu na budoucí povolání. Vždyť vzdálená správa počítačových systémů nebo výrobních a řídících technologií je přesně to, co je v praxi čeká. Takže: Kdo jiný, když ne my a kdy jindy, když ne teď bychom se měli co nejvíce učit a naučit!!!

Čti dále…

Nulák – adaptační kurz


Navzdory coronavirovým opatřením a nepřízni počasí jsme na konci srpna opět vyrazili s našimi nováčky na třídenní Nulák do rekreačního zařízení poblíž Žihle. Účelem pobytu není jen seznámení se s novými spolužáky, ještě než první školní den usednou do lavic, ale hlavně utvoření nového kolektivu, ve kterém každý hraje důležitou roli a ve kterém není místo pro šikanu.

Čti dále…

Hledáme nového kolegu na výuku IT


Rádi přijmeme nového kolegu pro výuku IT se zaměřením na počítačové sítě a počítačové systémy. Nabízíme částečný úvazek  v rozsahu maximálně 14 hodin týdně. Možno samozřejmě i méně. Požadujeme, alespoň částečnou znalost problematiky počítačových sítí a operačních systémů (Linux a Windows). Dále pak pedagogické vzdělání nebo potvrzení o studiu pedagogického vzdělání, případně potvrzení o výkonu pracovní činnosti v požadovaných oblastech výuky. Nabízíme možnost realizace při výuce našich žáků na SPŠE nebo VOŠ a platové ohodnocení odpovídající platovým tabulkám pro pedagogické pracovníky.

Volné místo učitele fyziky


VOŠ a SPŠE Plzeň nabízí od 24. 8. 2020 volné místo učitele fyziky nebo fyziky v kombinaci s matematikou nebo s chemií (na plný, popř. na částečný úvazek, dle domluvy).

Zájemci o uvedenou pracovní pozici zašlou svůj strukturovaný životopis na e-mailovou adresu: vargova@spseplzen.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Vargová, telefon: 778 760 669

Maturita a klasifikace na konci 2. pololetí školního roku 2019/2020


Události posledních několika měsíců přinesly do fungování škol tak výrazný zásah, jaký si dosud nikdo ani nedokázal představit. Tato situace ovlivnila nejen organizaci výuky, ale přinesla s sebou i nutnost upravit pravidla pro klasifikaci žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 a ovlivní také průběh maturit.

V následujících dokumentech přinášíme informace o platných pravidlech a způsobech hodnocení na konci tohoto školního roku, včetně zákona 135/2020 Sb. i vyhlášky 211/2020 Sb., které byly v souvislosti s mimořádnými opatřeními přijaty a které dosud platné regule pro klasifikaci žáků a průběh maturitních zkoušek pozměnily.

Čti dále…

Naše škola pomáhá zdravotníkům!


Naše škola pomáhá zdravotníkům
Při výrobě čelenek k ochranným štítům pro zdravotníky a záchranáře našeho kraje pomáhá jedna z 3D tiskáren, které máme ve škole. Nápad přidat pomocnou ruku k dílu se zrodil v hlavě vyučující odborných předmětů Ing. Šárky Blechové, Ph.D. „Tiskárnu jsem si po dohodě s paní ředitelkou školy vzala domů, abych mohla tisknout dílčí části ročníkových a maturitních prací našich žáků. Když tiskárna netiskne pro potřeby žáků naší školy, pomáhá jiným,“ říká s úsměvem Šárka Blechová. Ve škole učí elektrotechniku a 3D grafiku. 3D tisk se stal jejím velkým koníčkem, ke kterému ji přivedla kolegyně učitelka Ing. Dagmar Brichcínová. Sama je absolventkou VOŠ a SPŠE Plzeň oboru Komerční elektrotechnika. Po studiu na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni byla na vysoké škole zapojena do několika projektů a získala doktorát v oboru řízení procesů v elektrotechnice. „Nakonec mne ale život zavál zpět na VOŠ a SPŠE Plzeň. Jsem za to ráda, protože mám možnost pomáhat našim žákům a studentům v technologiích budoucnosti, mezi něž 3D tisk patří,“ podotýká.

Čti dále…