Republikové finále ve florbalu SŠ


Po roce náš tým opět postoupil na Republikové finále SŠ ve florbalu. Turnaj se konal 15. – 16. 4. 2019 v Jindřichově Hradci. Již postup na RF považujeme za velký úspěch, nicméně jsme do Jindřichova Hradce jeli s ambicemi vylepšit páté místo z roku 2018. Využili jsme nabídky organizátorů – AŠSK a na turnaj přijeli již den před začátkem, tak abychom do něj vstupovali co nejvíce odpočatí.

Čti dále…

Autodesk Academia Desing 2019


Ve dnech 29. a 30. března 2019 se vybraní žáci naší školy zúčastnili prestižní celorepublikové soutěže Autodesk Academia Desing 2019. Letošní 25. ročník se konal na SPŠ Praha-Prosek ve spolupráci s organizací C-Agency o.p.s a PrůšaLab.

Čti dále…

Lineární urychlovač částic a jaderný reaktor VTTE 0


Ve středu 27. 3. 2019 ráno jsem společně s Mgr. Ilonou Pozděnovou a žáky 3.L sedla v rámci projektu  „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356“ do autobusu a jela nejprve navštívit Ústav jaderného výzkumu v Řeži u Prahy (https://www.ujv.cz).

Čti dále…

STUDENTI 3.L NA EXKURZI VE FIRMĚ ASTEELFLASH – VÝROBA NEJMODERNĚJŠÍ ELEKTRONIKY


Moderní automat pro SMT pájení dokáže za jednu hodinu osadit a připájet až 120 000 součástek. Robotická hlava si součástku z připraveného kotouče nejen vezme, ale také součástku vyfotí a správně nasměruje. Učit se o moderních technologiích jen teoreticky těžko vytvoří u studentů reálnou představu o tom, kam lidský um posunul technologický pokrok. Proto 10 studentů třídy 3.L využilo nabídku společnosti Asteelflash k exkurzi do výroby osazování desek plošných spojů a studenti viděli moderní pájecí automat v chodu. Robot dokáže osadit i součástky o rozměrech 0,5×0,25 mm.

Čti dále…

Filmový festival Jeden svět


V rámci největšího festivalu dokumentárních filmů o lidských právech na světě se naši žáci zúčastnili promítání a následné debaty na téma identita a její různé podoby v globalizovaném světě 21. století. Promítalo se v Knihovně města Plzně – v Polanově síni. Letos se koná již 21. ročník Mezinárodního filmového festivalu Jeden svět a to v Praze a dalších 35 městech České republiky pod záštitou neziskové organizace Člověk v tísni.

Čti dále…

Nehodou to začíná.


Žáci prvního a druhého ročníku se účastnili projektu Nehodou to začíná. Tento projekt má za cíl snižovat rizikové faktory v chování mladých účastníků silničního provozu s důrazem na vlastní odpovědnost, dodržování pravidel silničního provozu, seznamování s častými příčinami dopravních nehod a jejich následky v případě pochybení. Vede k tomu, že je lepší nehodě předejít. V hraných scénkách se řešily modelové situace, např. rozptýlení mobilním telefonem za jízdy, dodržování bezpečné vzdálenosti a rychlostních limitů, používání bezpečnostních pásů i technickému stavu vozidla. Pozornost byla věnována i nebezpečí užívání návykových látek ve vztahu k řízení a poskytnutí účinné první pomoci po autonehodě.

Projekt pro školy připravila společnost Dekra.

Mgr. Veselá

Florbalisti VOŠ a SPŠE Plzeň dál vládnou


Florbalový tým VOŠ a SPŠE Plzeň pokračuje ve skvělých výkonech a reprezentaci školy. Tentokrát jejich formu odnesly týmy z Kladna a Tábora při turnaji kvalifikace na Republikové finále středních škol 2019. Reprezentanti Vojta Šimůnek, Matěj Trnka, Dominik Dolejš, Filip Nový, Jakub Stelzer, Jan Šůs, Jiří Lauber, Martin Beneš, Matěj Bajer, Daniel Čížek, Matouš Bešta postupně zdolali tým SPŠ Kladno 6:3 a tým SPŠ Tábor 4:2. Na Republikovém finále SŠ ve dnech 15. – 16.4. se pokusíme vylepšit 5. místo z loňského roku. Díky všem hráčům za skvělé výkony.

Mgr. Pavel Anderle

Kariérové poradenství


V únoru a březnu se žáci třetích ročníků zúčastnili programu kariérového poradenství v Info Kariéře v Tylově ulici. Žáci byli na začátku rozděleni do menších skupin. Poté formou workshopů pracovali po celý den pod vedením lektora. Program byl zaměřen na reflexi a zkoumání  vzdělávacího a kariérního směřování jednotlivce. Žáci mapovali své silné stránky, zájmy a osobní hodnoty. Ty pak převáděli do měkkých a tvrdých kompetencí. V průběhu dne pracovali též s konceptem portfolia vlastních znalostí a dovedností i jejich uplatnění v kariérní cestě. Žáci byli vedeni k samostatnému uvažování o vzdělávacím a kariérním směřování a uvědomění si přenositelnosti kompetencí v různých životních situacích.

Čti dále…

Krajské kolo SŠ ve florbalu


Florbalový tým VOŠ a SPŠE Plzeň má za sebou další úspěšný turnaj. Tentokrát krajské kolo SŠ, které pořádala organizace AŠSK.

Turnaje se zúčastnilo celkem 6 vítězů okresních kol. Konkrétně to byly týmy z Klatov, Plas, Stříbra, Domažlic, Rokycan a náš tým jako vítěz okresního kola Plzeň-město. Turnaj se hrál nejprve ve dvou skupinách systémem každý s každým a poté následovalo PlayOff se závěrečným  finále.

Čti dále…

Projekt EDISON


V tomto školním roce již počtvrté probíhal na naší škole projekt Edison. Hlavním smyslem tohoto projektu  je seznamovat studenty s vrstevníky pocházejícími z odlišných kultur, a eliminovat tak multikulturní předsudky, které mají v této době stoupající tendenci.

Čti dále…