Projekt EDISON


V tomto školním roce již počtvrté probíhal na naší škole projekt Edison. Hlavním smyslem tohoto projektu  je seznamovat studenty s vrstevníky pocházejícími z odlišných kultur, a eliminovat tak multikulturní předsudky, které mají v této době stoupající tendenci.

Od 28. 1. do 31. 1. 2019 měli všichni naši studenti možnost dozvědět se zajímavé informace o Rusku, Ukrajině, Keni, Indonésii, Thajsku, Ázerbájdžánu, Gruzii a Brazílii. V hodinách anglického jazyka zhlédli zajímavé prezentace připravené zahraničními stážisty, dostali také prostor zeptat se na cokoli, co je zajímalo. Zpestřením hodin bylo také krátké seznámení s některými výrazy z rodné řeči stážistů. Na závěr celého projektu jsme opět připravili neformální posezení s malým občerstvením pro ty, kteří měli zájem strávit s našimi stážisty více času a procvičit si tak svoje komunikační dovednosti.

                                                                                                          Mgr. Helena Bendová