Nulák


Na konci srpna jsme opět vyrazili s našimi nováčky na třídenní Nulák do rekreačního zařízení poblíž Žihle. Účelem pobytu nebylo jen seznámení se s novými spolužáky, ještě než první školní den usednou do lavic, ale hlavně utvoření nového kolektivu, ve kterém každý hraje důležitou roli a všichni se tam cítí dobře.

Pro žáky byl připraven rozmanitý program, aby každý měl šanci v něčem vyniknout. Kromě seznamovacích her si žáci změřili síly v mnoha sportovních aktivitách, vědomostních soutěžích, vyzkoušeli si týmovou práci a povědomí třídního kolektivu získali tvorbou třídního erbu, který je bude provázet po celé studium. Pro třídní učitele byly nejzajímavější meditační hry, kdy se dozvěděli mnoho o rodinném zázemí, osobních názorech a postojích svých žáků. Celý kurz byl propojen motivem osidlování nového kontinentu, žáci sbírali v jednotlivých soutěžích body pro svoji třídu a vítězové spolu s třídním učitelem získali letenky na nový kontinent. Navzdory deštivému počasí si žáci celou akci užili a šli do všeho naplno.

Žáci se ze seznamovacího kurzu vrátili jako jedna parta, věděli, s kým si sednou do lavice, a těšili se na nové kamarády. Začátek školního si tak opravdu užili. Zpětná vazba potvrdila, že si téměř všichni našli nové kamarády a strach z nové školy se díky Nuláku rozplynul.

Lucie Charvátová

organizátorka Nuláku