Zájezd Osvětim


Ve středu 9. května letošního roku navštívili vybraní studenti naší školy polskou Osvětim, neblaze proslulý vyhlazovací tábor, hlavní nástroj tzv. konečného řešení židovské otázky. Z úst česky hovořící polské průvodkyně jim byl poskytnut emotivní, leč fundovaný výklad nejen o praktickém fungování lágru, nýbrž i o válečných a poválečných osudech vězňů, o nemorálních praktikách přívrženců nacismu na jedné a o srdečném a odvážném chování zastánců lidskosti na druhé straně.

Výukový program započal v Osvětimi I. Zde studenty obklopila dusná atmosféra už při průchodu vstupní bránou s nápisem „Práce osvobozuje“, nepolevila ani v podzemním vězení, ani při pohledu na hromady použitých plechovek cyklonu B, tisíce odložených kufrů, bot, na kilogramy brýlí a vlasů obětí zrůdné mašinérie, načež zcela vygradovala v temném ústí jedné ze zachovalých plynových komor.

V nedaleké Osvětimi II – Březince – studenti poznali nechvalnou rozřazovací rampu, trasou dřívějšího pochodu smrti dospěli až k rozbořeným spalovnám a rovněž vstoupili do tísnivých vnitřních prostor jednoho z mnoha vězeňských baráků.

Tíživá atmosféra dolehla na každého jinak, avšak všichni se shodli na tom, že jakákoliv participace na podobném zločinu (byť jen němé přihlížení) je zcela v rozporu s veškerými lidskými právy, etickými pravidly i se zákonem zdravého rozumu.