Máme úspěšné absolventy!


Našim absolventům se na vysoké škole daří! Cenu děkana Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni za akademický rok 2017/2018, která je udělována za výborné studijní výsledky i výrazné odborné aktivity a reprezentaci fakulty, získalo sedm absolventů naší školy. „Jejich úspěchy jsou výsledkem velmi dobré přípravy během studia a za to patří dík kolegům pedagogům,“ uvedl mimo jiné děkan FEL profesor Zdeněk Peroutka. Zájem na užším kontaktu s fakultou potvrdila ředitelka školy Naděžda Mauleová podpisem samostatné smlouvy o spolupráci. Tím se našim žákům otevřou dveře podílet se ve větší míře například na výzkumných projektech fakulty a možnosti nahlédnout do univerzitního studia.

Další informace o FEL na:

http://fel.zcu.cz/cz/applicants/bachelor/advantages/