Projekt Edison


Education. Drive. Internationality. Students. Opportunity. Network.

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.

Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.

Přínos projektu

Mateřské, základní a střední školy Studenti a žáci
Prestiž a zviditelnění se mezi ostatními školami Mezikulturní gramotnost
Atraktivita pro nové studenty Srovnání různých zemí s ČR historie, ekonomika, kultura, zvyky, každodenní rutina aj.
Kontakt se zahraničím Motivace ke zlepšení se v angličtině
Motivace žáků a studentů k dodatečné aktivitě Seznámení se s jinými studenty a získání přátel v zahraničí

Jak projekt probíhá

Skupina vysokoškolských studentů z různých zemí světa přijede do České republiky a stráví vždy 1 týden na jedné mateřské, základní či střední škole. Praktikanti jsou zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří si připravují prezentace o své zemi, vedou diskuze se studenty na různá témata, hrají hry atd. Tímto se snaží představit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. Studenti a žáci tak mají možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou a uvažovat, zda mohou v budoucnu přispět ke změně.

BeHOST – ubytování stážistů

Jako podpůrný projekt EDISONu dělá AIESEC i projekt zvaný BeHOST, díky kterému mohou studenti ubytovat zahraniční stážisty přímo u sebe doma a mít tak s nimi ještě intenzivnější kontakt. Je potom na dané škole, jestli se rozhodne pomoci zařídit ubytování v hostitelských rodinách nebo ne.

Projekt EDISON na VOŠ a SPŠE Plzeň :

29.1. – 1. 2. 2018