Přípravný kurz k přijímacím zkouškám


Kurz je určen žákům 9. ročníků základních škol. Obsahovou náplní kurzu bude výklad a procvičováni učiva ZŠ s návazností na podobu přijímací zkoušky.

Kdy a kde?

Kurz bude probíhat v období od ledna 2019 do konce března 2019. Celkem 9 týdnů, vždy dvakrát týdně v odpoledních hodinách v učebnách VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň.

Jak bude kurz probíhat?

Jeden den v týdnu bude výuka matematiky a jiný den výuka českého jazyka. Z toho budou po dobu osmi týdnů vždy 2 vyučovací hodiny (2×45 minut) výklad a procvičování učiva. V 9. týdnu si budou moci uchazeči během 2 hodin (2×60 minut) vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto a pod vedením vyučujícího provést rozbor řešení úloh testu.

Kurz matematiky:

  • v pondělí nebo v úterý od 16.00 hod. do 17.30 hod.
  • pondělní kurz začíná 21. 1. 2019 a končí 25. 3. 2019 přijímací zkouškou nanečisto
  • úterní kurz začíná 22. 1. 2019 a končí 26. 3. 2019 přijímací zkouškou nanečisto

Kurz českého jazyka:

  • ve středu nebo ve čtvrtek od 16.00 hod. do 17.30 hod.
  • středeční kurz začíná 23. 1. 2019 a končí 27. 3. 2019 přijímací zkouškou nanečisto
  • čtvrteční kurz začíná 24. 1. 2019 a končí 28. 3. 2019 přijímací zkouškou nanečisto

Cena kurzu?

Cena je 1600,- Kč za oba předměty (nebo 800,- Kč za jeden předmět). Přijímací zkouška nanečisto včetně rozboru stojí 200,- Kč. Kurzy se budou platit v hotovosti na první hodině.

Jak a kde se přihlásit?

Přihlašování na přípravné kurzy bylo ukončeno, ale je možné se přihlásit jen na zkoušky nanečisto – z MAT i ČJL. Online přihlašovací formulář bude otevřen od 18.- 22.3.2019 do 12.00 hod.

Kde se můžu zeptat na podrobnosti?