Využití ICT při hodnocení optické přenosové trasy


Žáci se názorně seznámí s principy, vlastnostmi a testováním optické přenosové cesty pomocí měřících přístrojů využívajících moderní technologie a spolupráci s ICT.

Realizátor: Ing. Antonín Horňák
Projekt finančně podpořil Magistrát města Plzně (OŠMT).