Edugrant


Naše škola se stala úspěšným žadatelem EDUGrantu od společnosti EDUTeam z.s.

Účelem vynaložení prostředků získaných z grantu je vybavení již stávající laboratoře VR a AR deseti brýlemi Oculus Quest 2. Nahradí nebo doplní tak stávající a již nevyhovující vybavení. Laboratoř slouží primárně pro výuku vývoje aplikací pro virtuální a rozšířenou realitu ve 4. ročníku oboru IT. Každý rok tak využije laboratoř a její vybavení cca 100 žáků. Laboratoř je dále využívána našimi žáky i mimo výuku, pro realizaci jejich vlastních projektů.