3. reciproční hospitace žáků VOŠ a SPŠE Plzeň na partnerské škole FOS/BOS Cham v Bavorsku.


Dne 17.12.2018 skupina žáků 2.ročníků SPŠE jíž po třetí hospitovala na hodinách matematiky ve 2.ročníku a  3. ročníku na naši partnerské škole FOS/BOS Cham. Partnerská spolupráce mezi VOŠ a SPŠE Plzeň a FOS/BOS Cham trvá jíž 28 let. Die Fachoberschule und Berufoberschule je tříletá škola s maturitou z odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů, na kterou přicházejí žáci po desetiletém vzdělání ve věků 16 – 17 let.

 Naše cesta do Bavorska začala odjezdem v 7.10 vlakem do Chamu. Počasí nám moc nepřálo, ale nezkazilo nám dobrou náladu. Byli jsme moc zvědaví, jak se učí u „sousedů“. Za hodinu a půl jsme byli v partnerské škole. Po přivítání paní ředitelky, prohlídce dvou budov školy a po vydatné svačině jsme se rozdělili na skupiny a hospitovali hodiny matematiky. Potom jsme diskutovali a srovnávali průběh hodin, jejích náplň učiva, metodiku, didaktiku výuky a přípravu k maturitě s výukou na naší škole.

Po diskusi jsme si prohlédli město Cham a odjeli do Fuhrt im Waldu. Po prohlídce města jsme jeli domu.                   

Byla to studijní cesta a nová zkušenost pro český žáky nahlédnout do „všedního“ dne na škole v zahraničí. V příštím školním roce budou hospitovat žáci FOS/BOS u nás.

Anna Ženíšková

katedra HUP