Historie Anglie

Výuka angličtiny není nudná, a aby byla ještě zábavnější, zveme každý rok do auly naší školy vzdělávací divadlo BEAR. Tentokráte přijeli herci s představením Historie Anglie I a II. Studenti 2. ročníků a 3. ročníků měli jedinečnou příležitost stát se součástí dějin Anglie.

V úterý 8. ledna hlavní představitelé zábavnou formou seznámili žáky 2. ročníků s nejdůležitějšími událostmi od osídlení Británie po dobu alžbětinskou. Aula se tak  stala svědkem expanze Římanů, bojů mezi Kelty a Sasy, stoleté války nebo vzniku anglikánské církve. Žáci 3. ročníků mohli ve středu 9. ledna prožít anglické dějiny od 16. století do současnosti.

V obou interaktivních představeních získali žáci spousty informací o reáliích, procvičili si angličtinu, zúčastnili se znalostních soutěží a díky úžasným hercům se náramně pobavili.

Lucie Charvátová a Eva Weinlichová