Elektronický podpis od CCA Group


Druhá ze série přednášek IT THU DAYS si připravila společnost CCA Group, která se zabývá vývojem softwaru. Velkými klienty společnosti jsou i státní organizace, kde se běžně používá komunikace podepsaná elektronickým podpisem. A právě problematiku elektronického podpisu našim žákům skvěle popsal pan Kratochvíl, který má ve společnosti na starosti softwarové návrhy.  

V první části přednášky jsme se dozvěděli základní informace o společnosti CCA Group, o jejich portfoliu a oblastech vývoje kterými se zabývají – https://www.cca.cz/. 

V druhé části pan Kratochvíl přehledně představil problematiku podepisování dokumentu a výhody elektronického podpisu. Prezentace k této přednášce je k dispozici na oficiálních stránkách k projektu IT THU DAYS – https://portal.spseplzen.cz/prednasky-pro-studenty-vos-a-spse-plzen/ 

V poslední části se žáci dozvěděli o možnostech spolupráce, které nabízí společnost CCA Group žáků a studentům. Bližší informace je možné dohledat na webu – https://zazehnisvoubudoucnost.cz/kariera  

Mgr. Pavel Anderle