Dobrodruhy proti své vůli


V pondělí 10. prosince 2018 navštívilo 20 žáků 3. L pražské Židovské muzeum. Dopoledne absolvovali studenti program „Dobrodruhy proti své vůli“.

Workshop je založen na dopisech československých židovských emigrantů z doby druhé světové války, které našla v pozůstalosti svého otce, Oswalda Holzera, Joanie Holzer Schirm. Seznámili se s kontextem doby a s důvody, proč museli jeho aktéři uprchnout z protektorátního území. Na základě četby dopisů se mohli zamyslet nad nejrůznějšími aspekty uprchlictví, do kterých patří i uprchlická politika tehdejších i současných států. Cílem programu bylo na příkladu židovských uprchlíků přinést kritický pohled na dnes tolik diskutované téma migrace.
Po absolvování workshopu jsme navštívili Staronovou synagogu a seznámili se s některými židovskými tradicemi a fungováním synagogy. V Pinkasově synagoze jsme si prohlédli jména lidí deportovaných do nacistických koncentračních táborů a také obrázky, které malovaly děti v ghettu Terezín. Prošli jsme starým židovským hřbitovem a nahlédli do Klausové synagogy, která mapuje židovské zvyky a svátky.
Na hlavním pražském nádraží jsme se ještě na prvním nástupišti vyfotili u sochy sira Nicholase Wintona, který v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z okupovaného území Československa před transportem do koncentračních táborů tím, že jim zajistil odjezd vlakem do Spojeného království.  Unavení jsme se večer vrátili do Plzně.
Jan Anderle