Výroba automobilů BMW a Pasov – město tří řek


V prosinci 2018 jsme se studenty tříd 2. O, 2. P a vybranými studenty ze tříd 3. L, 2. B a 3. B navštívili města Dingolfing a Pasov. V dopoledních hodinách jsme absolvovali prohlídku automobilky BMW.

Na začátku byl žákům představen koncern BMW včetně jeho dceřiných společností – Land Rover, Mini, Rolls Royce. Následovala prohlídka a odborný výklad samotné výroby – lisovny, montovací, svařovací i kompletační haly. V průběhu samotné prohlídky výrobních hal jsme byli upozorněni na zapojení Průmyslu 4.0 a IOT v praxi, kde  je současným trendem digitalizace, s ní související automatizace výroby a změny na trhu práce. Velkou zkušeností bylo vidět v praxi systém tzv. sekvenční logistiky při výrobě automobilů BMW různých vývojových řad na jedné výrobní lince. Studenti také viděli prototypy nových vozidel, testovací okruh i nákladní vlakové vozy, které odváží hotové automobily BMW. V kompletační hale mohli studenti shlédnout systém zásobování jednotlivých kompletačních buněk pomocí systému Just in time. Na závěr viděli studenti i testování vozidel např. ve větrném tunelu.

V odpoledních hodinách následovala krátká prohlídka historického centra města Pasov s místními průvodci, kteří nás seznámili s historií města a ukázali nám zajímavosti z jeho historického centra.

Ing. Šárka Blechová