Exkurze vyučujících ve společnosti COMTES FHT a. s.


Ve čtvrtek 27. 11. 2018 se uskutečnila exkurze šesti vyučujících VOŠ a SPŠE Plzeň ve společnosti COMTES FHT a. s. v Dobřanech. Společnost je předním evropským poskytovatelem služeb v oblasti vývoje kovových materiálů, materiálových zkoušek a optimalizace metalurgických technologií.

Během exkurze jsme si prohlédli moderní přístrojové vybavení areálu společnosti. Zajímavý výklad o tom, čím se společnost zabývá, jak jednotlivá zařízení fungují a k čemu se používají, nám poskytl místopředseda představenstva společnosti Dr. Ing. Zbyšek Nový, kterému patří naše poděkování.

Do společnosti COMTES FHT a. s. bychom se chtěli podívat v rámci výuky fyziky také se žáky střední školy. Věříme, že pro naše žáky bude zajímavé vidět na vlastní oči, jak souvisí fyzikální poznatky s praxí.

 

Mgr. Ivana Vargová