Slavnosti svobody


Dne 4. května 2018 třídy 2.F, 2.H, 2.I a 2.G navštívily besedu s válečnými veterány a část projektu „Plzeň 1945“. Obě akce se konaly v rámci Slavností svobody, na které přijíždějí lidé z celého světa, aby společně s obyvateli města, vojenskými veterány a jejich rodinnými příslušníky oslavili osvobození americkou armádou v roce 1945.

Právě účast veteránů, jejichž každoroční návštěvy bývají plné emocí, studenti hodnotili jako jedinečný zážitek a to i proto, že s postupujícím časem veteránů ubývá. Studenti měli tak příležitost setkat se s válečnými veterány z Ameriky, Belgie a z ČR a zeptat se jich na otázky, které je zajímají. Celá akce probíhala v Měšťanské besedě.

Druhá část exkurze se konala v Křižíkových sadech, kde probíhal projekt PLZEŇ 1945. Projekt nabídl studentům velmi bohatý vojensko-historický program, vytvářen za využití netradičních postupů tzv. „Living history – oživené historie“. Studenti se dozvěděli informace ohledně zbraní, výstroje, života vojáků a mnoho dalšího. To vše za odborného výkladu vojáků v uniformách.

Mgr. Lenka Koptíková