Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji


Naše škola je zapojena jako jeden ze čtrnácti partnerů Plzeňského kraje do projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji (registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356), který byl MŠMT podpořen v rámci individuálních projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Evropských sociálních a investičních fondů (ESIF). Realizace projektu spadá do období 1. ledna 2018 až 31. prosince 2020. Do projektu je zapojeno celkem 14 středních škol Plzeňského kraje, které jsou partnery projektu s finančním příspěvkem. Spolupracovat v rámci jednotlivých klíčových aktivit bude dalších 71 základních a 13 mateřských škol v plzeňském regionu. Celková dotace dosahuje výše 87 miliónů Kč.

Naše škola spolupracuje s pěti ZŠ a jednou MŠ, do aktivit projektu jsou samozřejmě zapojeni i učitelé a žáci naší školy. Naši vedoucí pracovníci i učitelé od nás i z partnerských ZŠ se postupně zúčastňují workshopů pro rozvoj kariérového poradenství a čtenářské a matematické gramotnosti.

Cílem projektu je mimo jiné polytechnické vzdělávání. Naše škola naše žáky podporuje pořádáním kroužků počítačových sítí, programování, robotiky a 3D tisku a pro žáky partnerských ZŠ vedeme kroužky robotiky, programování i pájení a připravujeme kroužky otevřeného HW a počítačové bezpečnosti. Žáci ZŠ se u nás zúčastňují i projektových dnů zaměřených na polytechnické vzdělávání a matematickou gramotnost. Děti z prvního stupně ZŠ a MŠ se do projektu zapojují v polytechnickém workshopu. Pro naše žáky i žáky ZŠ plánujeme odborné polytechnické exkurze.

Rozvoj čtenářské gramotnosti je podpořen čtenářským klubem a kroužkem, který vydává školní časopis. Rozvoj matematické gramotnosti žáků je motivován kroužky praktické matematiky a kroužkem Mladý Einstein.

Týmy žáků z partnerských ZŠ i z naší SŠ se již zúčastnili v rámci tohoto projektu letošního kola soutěže robotiky, pořádného ve spolupráci se ZČU, a náš tým SŠ ji vyhrál. Blahopřejeme a děkujeme všem našim zúčastněným učitelům i žákům! Stejně tak přejeme všem v projektu zapojeným čtyřiceti učitelům i žákům ze sedmi našich spolupracujících škol zlepšení jejich vlastních odborných kompetencí i splnění očekávaných cílů tohoto projektu.